Геральдичне товариство Українське (УГТ) — Енциклопедія Сучасної України

Геральдичне товариство Українське (УГТ)

ГЕРАЛЬДИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО Українське (УГТ) – всеукраїнська громадська організація. Створ. 1990 у Львові за підтримки обл. відділ. ЦДІА УРСР, Укр. фонду культури, Т-ва охорони пам'яток культури і НТШ з метою сприяння відродженню та розвитку укр. геральд. науки і суміж. з нею дисциплін. УГТ продовжує традиції засн. 1906 Львів. геральд. т-ва (на його базі після 1-ї світ. війни створ. Польс. геральд. т-во) і Укр. геральд.-генеалог. т-ва, яке діяло в 1960-х рр. на еміграції. Його чл. (понад 300 осіб, серед них – Я. Дашкевич, І. Сварник, В. Кривенко, М. Дмитрієнко) працюють над створенням наук.-теор. бази для розвитку геральдики в Україні; брали участь в утвердженні нац. символіки на держ. рівні (зокрема А. Гречило, І. Турецький, О. Кохан опрацювали остаточ. варіант Малого Держ. герба України); відновили давні або розробили нові герби й прапори для понад 800 міст, смт і сіл України; проводять дослідницько-пошукову роботу в архівах, б-ках і музеях України, Польщі, Білорусі, РФ, Канади, Франції та ін. країн. Разом із Львів. відділ. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ і ЦДІА у Львові УГТ від 1991 проводить щорічні наук. конф. з геральдики; від 1993 видає ж. «Знак», від 2000 – «Генеалогічні записки УГТ», від 2004 – «Реєстр особових гербів УГТ». Від 1995 Т-во є чл. Міжнар. федерації вексилол. асоц. і Міжнар. конфедерації генеалогії та геральдики. Голова – А. Гречило (від 1990).

І. Я. Скочиляс


Покликання на статтю