Гідрометеорологічний інститут Український науково-дослідний — Енциклопедія Сучасної України

Гідрометеорологічний інститут Український науково-дослідний

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т Український науково-дослідний – науково-дослідна установа, що проводить дослідження у галузі гідрометеорології і моніторингу стану природного середовища. Входить до системи Держ. гідрометеорол. служби. Підпорядк. Мін-ву України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб. катастрофи, у частині виконання дослідж. у галузі фізики атмосфери – НАНУ. Засн. 1953 у Києві на базі н.-д. геофіз. (починає свою історію від створ. 1855 метеорол. лаб.) та гідролог. обсерваторій із сучас. назвою. До складу Ін-ту входять: Мор. відділ. (Севастополь), відділ експерим. дослідж. (Дніпропетровськ), польові експерим. метеорол. (с. Жовтневе Софіїв. р-ну Дніпроп. обл.) та гідрометеорол. (м. Богуслав Київ. обл.) бази, експерим. метеорол. полігон (Дніпроп. обл.). У структурі Ін-ту відділи: клімат. досліджень та довгострок. прогнозів погоди; гідрол. досліджень; агрометеорол. досліджень; досліджень стану атмосфери; гідрохімії; радіац. моніторингу природ. середовища; засобів вимірювань та стандартизації; фізики атмосфери. Основні напрями наук. досліджень: вивчення закономірностей фіз. процесів, що відбуваються в атмосфері та гідросфері; матем. моделювання процесів утворення та еволюції різних типів хмар і механізмів формування опадів за умов природ. розвитку хмар та актив. впливів на них з метою штуч. збільшення опадів; гідродинам. моделювання атмосфер. процесів та розроблення чисел. і фіз.-статист. методів прогнозу погоди різної завчасності, зокрема стихій. метеорол. явищ; вивчення фіз. та екол. механізмів кліматоутворення, закономірностей коливань і змін клімату; комплексне дослідж. впливу гідрометеорол. умов та госп. діяльності на забруднення природ. середовища; вивчення режиму водних об'єктів і чинників, що зумовлюють його формування; гідрол. розрахунки і прогнози; створення автоматизов. системи прогнозування весн. повеней і дощових паводків; моделювання та розрахунки річк. стоку; дослідж. гідрометеорол. та гідрохім. режимів Чорного і Азов. морів. Удосконалено методологію моніторингу природ. середовища; розвинено методи гідро- та метеорол. прогнозів різної завчасності; проведено теор. дослідж. в галузі фізики хмар та розроблено методи і технології актив. впливів на метеорол. процеси; розвинено наук. способи екосистем. концепції с.-г. метеорології. Нині в Ін-ті працюють 8 д-рів та 41 канд. н. Серед відомих науковців – Г. Прихотько, К. Логвинов, А. Ткаченко, М. Буйков, В. Дмитренко, В. Прусов, Г. Пірнач. Виходить щоріч. зб. «Наукові праці УкрНДГМІ». Перший дир. – Г. Прихотько, від 2000 – В. Осадчий.

В. І. Осадчий


Покликання на статтю