Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини — Енциклопедія Сучасної України

Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини

«ГІРНИ́ЧІ, БУДІВЕ́ЛЬНІ, ДОРО́ЖНІ ТА МЕЛІОРАТИ́ВНІ МАШИ́НИ» – науково-технічний збірник. Засн. 1965. Спершу видавець – Київ. інж.-буд. ін-т (наклад – 1000–1300 прим.), від 1993 – Будівельно-дорожньої та інженерної техніки НДІ (наклад – 100 прим.). Виходить 2 рази на рік укр. і рос. мовами. Збірник (10–12 друк. арк.) включає розділи: моделювання робочих процесів машин, гірн. та піднімально-транспортні машини, буд. машини й технол. обладнання, дорожні та меліоративні машини, інформатизація та інформ. технології. Серед авторів – представники наук. школи «Механіка руйнування ґрунтів», провідні укр. і закордонні вчені галузі. 1965–83 гол. ред. був Ю. Вєтров, 1983–2005 – В. Баладінський, від 2005 – М. Сукач.

А. В. Фомін


Покликання на статтю