Глушко Сильвестр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Глушко Сильвестр Васильович

ГЛУШКО́ Сильвестр Васильович (02. 01. 1896, с. Москаленки Канів. пов. Київ. губ., нині Богуслав. р-ну Київ. обл. – 1964, Київ) – історик. Учень М. Грушевського. Навч. на істор. відділі істор.-філол. ф-ту Київ. ун-ту (1917– 20), закін. Київ. ІНО (1922). Вчителював у київ. школах (1917– 20); працював інструктором секції дитбудинків при Київ. губнаросвіті (1920–23); зав. трудової школи при з-ді «Більшовик» (1923–24); від 1924 – у ВУАН: н. с. Комісії історії Києва й Правобереж. України, водночас у 1928– 30 – н. с. Н.-д. каф. історії України. У 1928 захистив кандидат. роботу «Селянські рухи на Чернігівщині при кінці 19 і на поч. 20 ст.». Брав участь в археогр. експедиції до Москви (1926– 28). 26 лютого 1933 заарешт. у справі УВО, засудж. до 5 р. таборів. Покарання відбував у Комі АРСР (РФ). Після звільнення у січні 1937 працював економістом на буд-ві Ухтіжемлагу НКВС. 1941 повторно заарешт., звільнений 1943. Працював економістом у м. Іжевськ (РФ). Після реабілітації 1958 повернувся в Україну. Досліджував історію селян. рухів в Україні. Автор передмови до кн. В. Щербини «Нові студії з історії Києва» (К., 1926) і післямови до кн. В. Радича «Максим Залізняк» (К., 1928).

Пр.: Куліш про свої зносини з поляками // Україна. 1924. Кн. 3; Драгоманов і недільні школи // Там само. Кн. 4; З селянських рухів на Чернігівщині 1905 р. // Там само. 1925. Кн. 4; Листування П. О. Куліша з М. М. Жемчужніковим (1854–1877 рр.) // Там само. 1926. Кн. 2–3; Спомини Ірини Володимирівни Антонович про М. П. Драгоманова // Там само. Кн. 4; Селянське питання в українській науковій літературі за останнє десятиліття // Студії з історії України Н.-д. катедри історії України в Києві. Т. 2. К., 1929.

Літ.: Юркова О. В. Київська історична школа М. С. Грушевського: Долі науковців // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД– КГБ. 1998. № 1/2; Її ж. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924– 1930 рр.). К., 1999.

О. В. Юркова


Покликання на статтю