Гончара Івана музей Український центр народної культури — Енциклопедія Сучасної України

Гончара Івана музей Український центр народної культури

«ГОНЧАРА́ ІВА́НА МУЗЕ́Й» Український центр народної культури Засн. 1957 у Києві І. Гончарем як приват. музей (колекція нар. мист-ва, українознавча б-ка, архів, зібрання творів засновника). У 1960-х рр. музей став одним із центрів укр. нац. відродження. У вересні 1993 створ. Держ. музей І. Гончара, від 1999 – сучасна назва. Міститься у приміщенні колиш. будинку військ. генерал-губернатора на Печерську (арх. С. Карін, пам'ятка арх-ри серед. 18 ст.). Профіль музею – етномистецтвознавчий та культурологічний. Фонди налічують понад 20 тис. експонатів 16–20 ст., серед яких – унікал. колекції нар. живопису (ікони, нар. картини, зокрема «Козаки Мамаї»), тканини, одягу, кераміки, дереворізьблення, муз. інструментів (кобзи, бандури, цимбали, сопілки, колісна ліра, цитра, коза, трембіти, флояра та ін.), писанок, предметів традиц. укр. побуту, архів. фонд. Представлено живописні та графічні твори укр. митців, серед яких – В. Кричевський, В. Маковський, П. Левченко, А. Ждаха, С. Васильківський, С. Світославський, Г. Світлицький, О. Мурашко, К. Трутовський, О. Кульчицька, Г. Нарбут, Ф. Красицький, І. Їжакевич. Відділ твор. спадщини І. Гончара – бл. 400 одиниць скульптури (портретна галерея істор. героїв та діячів укр. культури, нар. типажі), 1000 творів живопису та графіки, 18 історико-етногр. альбомів «Україна та українці»). Особиста б-ка І. Гончара нараховує 2750 книг з україніки, частина з яких – стародруки та рідкісні видання. Музей формує спеціалізовану книгозбірню з проблем традиц. культури народів світу. Музей організовує польові фольклорно-етногр. експедиції, наук.-практ. конф., щорічно проводить гончарів. читання, студії та семінари з видів нар. мист-ва, засідання народознав. та мист. клубів, виставки в Україні та за кордоном; видає книги, каталоги, буклети. Видано істор.-етногр. мист. альбом І. Гончара «Україна й українці» (К., 2006). Дир. – П. Гончар (від 1993).

Літ.: Фединець Г. Зачароване коло // УС. 1995, 22 черв.; Музей Івана Гончара: Буклет. К., 1997; 2005; Чашкова А. Колекція кераміки Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» // Укр. керамол. журн. 2003. № 2–4; Мельничук Ю. Україна Івана Гончара // Міжнар. туризм. 2006. № 2(68).

К. А. Міщенко


Покликання на статтю