Колосья — Енциклопедія Сучасної України

Колосья

«КОЛО́СЬЯ» – літературно-мистецький журнал соціал-демократичного напряму. Виходив 1918 рос. мовою у Харкові. Гол. ред. – Ф. Кон і В. Рожицин. Більшу частину публікацій присвячено сучас. літ-рі та мист-ву. Висвітлював новини літ-ри (особливу увагу приділяв футурист. поезії та футуризму), театру, кіно. Друкував поезії А. Бєлого, М. Волошина, О. Гатова, О. Ґастєва, Г. Шенгелі, П. Шлеймана та ін.; переклади творів Е. Верхарна, Г. Гайне, Р.-М. Рільке, К. Фаррера, П. Нансена; ґрунт. огляди літ. життя, статті з теорії та історії літ-ри, мист-ва. Обстоював права на свободу самовираження, боровся проти абсолютизації ідей. Виявляв інтерес до понять «інтернаціональне» та «національне» у мист-ві, питань про пролетар. культуру. Опублікував поему «Гавриилиа­да» О. Пушкіна, «Воспоминания» Ф. Ко­­на про рев. діяльність у Поль­­щі та Росії, програмну стат­­тю про суть актор. творчості «Об­­раз императора Павла» Б. Глаго­ліна. 12-й номер присвяч. В. Ко­­роленку (нариси, варіанти його оповідань, біографія, статті про творчість, спогади про зустрічі з ним). Серед авторів – Ю. Омич, В. Алексєєв. Вміщував твори художників «Союзу семи» В. Боб­­рицького та Б. Цибіса, віньєтки й ілюстрації В. Єрмилова, А. Коз­­лова, шаржі І. Бія та Е. Штейнберга на місц. політ. діячів.

Літ.: Полякова Ю. Журнал «Колосья» // Харьков. Что? Где? Когда? 2001. № 1; Савицкая Л. На пути обновления. Ис­­кусство Украины в 1890–1910-е годы. Х., 2006.

Т. А. Галькевич


Покликання на статтю