Колтунов Віктор Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Колтунов Віктор Андрійович

КОЛТУНО́В Віктор Андрійович (03. 12. 1935, с. Піни Курської обл., РФ) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р с.-г. н. (1991), проф. (1993). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1959). У 1961–65 працював зав. відділу зберігання та переробки овочів, 1965–67 – заст. дир. з наук. роботи Сімфероп. овоч.-ка­­ртопляної дослід. станції; 1968–70 – заст. дир. з наук. роботи Сквир. дослід. поля (Київ. обл.); 1970–72 – нач. відділу з вироб-ва продукції рослинництва Київ. упр. с. госп-ва; 1972–79 – зав. Київ. зонал. агрохім. лаб.; від 1979 – у Київ. ун-ті харч. технологій: від 1988 – доц. каф. економіки й упр. харч. і м'ясо-молоч. пром-сті; від 1992 – проф. каф. товарознавст­­ва та експертизи продовол. товарів Київ. торг.-екон. ун-ту. Роз­­робляє ресурсо­ощадні техноло­гії зберігання плодоовоч. проду­кції. Брав участь в укладанні 4-го тому енциклопед. довідника «Ка­­р­­топля» (Біла Церква, 2009).

Пр.: Резерви скорочення втрат у рос­­линництві. 1990 (спів­авт.); Поліпшення якості овочів і картоплі. 1990 (спів­авт.); Прогнозування зберігання картоплі і овочів в системі логістики. 2005 (спів­авт.); Управління якістю овочевих коре­неплодів. 2007; Картопля: вирощуван­­ня, якість, збереженість. 2009 (спів­авт.); усі – Київ.

Н. В. Притульська


Покликання на статтю