Грушевська Катерина Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Грушевська Катерина Михайлівна

ГРУШЕ́ВСЬКА Катерина Михайлівна (21. 06. 1900, Львів – 30. 03. 1943, Магадан. обл., РФ) – культуролог, етносоціолог, фольклорист. Дочка Михайла та Марії Грушевських. Чл. т-ва «Просвіта» (1918). Початк. освіту отримала вдома. Володiла польс., нім., англ., франц. мовами. Від жовтня 1917 – вільна слухачка Укр. ун-ту в Києві. 1919–24 – на еміграції: Женева, Прага, Відень. Навч. у Женев. ун-ті (1919–20). В. о. секр. Укр. соціол. ін-ту (1919–24); вчений секр. Культурно-істор. комісії та Комісії істор. пісенності н.-д. каф. історії України ВУАН (1924–30); кер. Кабінету приміт. культури ВУАН (1925–30); ред. ж. «Первісне громадянство і його пережитки на Україні» (1926–30); в Істор.-археогр. ін-ті ВУАН (1934), Ін-ті історії матер. культури (1934–37), Ін-ті укр. літ-ри (1937–38). Авторка кн. «Примiтивнi оповiдання, казки i байки Африки та Америки» (1923), «З примiтивної культури: Розвідки та доповіді» (К., 1924). Авторка передмов до зб. «Українські народні думи. Тексти» (К., 1927, т. 1; К., 1931, т. 2; перевидано обидва – К., 2004). Після смерті батька готувала до друку його праці. Ред. 10-го тому «Історії України-Руси», 6-го тому «Історії української літератури». Заарешт. 10 липня 1938 як учасниця «антирад. націоналіст. орг-ції», 15–16 квітня 1939 засудж. Військ. трибуналом Київ. окремого військ. округу на 8 р. виправно-труд. таборів. Реабіліт. посмертно 30 липня 1959.

Літ.: Полонська-Василенко Н. Д. Пам'яті Михайла Сергійовича та Катерини Михайлівни Грушевських // Наше життя. 1956. № 3; Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви. К., 1997; Юркова О. Київська історична школа М. С. Грушевського: Долі науковців // З архівів ВУЧК–ГПУ– НКВД–КГБ. 1998. № 6/7; Матяш І. «Зірка першої величини»: Життєпис К. М. Грушевської. К., 2002; Малик Я. Фольклористична і етнографічна діяльність Катерини Грушевської // НТЕ. 2004. № 5; Горинь В. Чи відбувся перегляд справи Катерини Грушевської // Дзвін. 2005. № 8.

І. Б. Матяш


Покликання на статтю