Контролю за соціально небезпечними хворобами Український центр — Енциклопедія Сучасної України

Контролю за соціально небезпечними хворобами Український центр

КОНТРО́ЛЮ ЗА СОЦІА́ЛЬНО НЕБЕЗПЕ́ЧНИМИ ХВОРО́БАМИ Український центр – спеціалізована установа, що виконує функції міжсекторальної та між­­дисциплінарної координації діяльності установ, організацій, підприємств з профілактики й протидії ВІЛ-інфекції, туберкульозу та іншим соціально небезпечним хворобам. Підпорядк. МОЗ України. Засн. 2012 у Києві на базі Укр. центру профілактики і боротьби зі СНІДом (створ. 1989 як структур. підрозділ Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб, від 1992 – самост. уста­­нова) з приєднанням Всеукр. центру контролю за туберкульозом. У структурі Центру – відділ епідеміол. моніторингу за ВІЛ-інфекцією, СНІДом, туберкульозом та поєднаною формою хвороби (ВІЛ-інфекція/туберкульоз), упр. орг-ції лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, упр. орг-ції лікування туберкульозу, центр моніторингу та оцінки програм. заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу, сектор ре­­сурс. забезпечення та дослідж., організац.-метод. відділ, ре­­фе­­ренс-лаб. з діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу, адм. відділ. Серед співроб. – 2 д-ри, 6 канд. н. Здійснює організац.-метод. кер-во 41 регіонал. центром профілактики СНІДу, 762 кабінетами «Довіра», лаб. діагностики ВІЛ-інфекції, обл. протитуберкульоз. диспансерами та ін. закладами охорони здоров'я, які надають мед. допомогу хворим на туберкульоз і забезпечують замісну підтримувал. терапію. Центр бере участь у розробленні законодав. та нормат.-правових актів України, нац. і заг.-держ. програм з профілактики ВІЛ-інфекції та туберкульозу, аналіт. матеріалів щодо епідеміол., соц.-екон. проблем, зумовлених цими захворюваннями. Став організатором служ­­би СНІДу в Україні, за його учас­­ті для боротьби з хворобою залучено донор. кошти Світ. банку, Глобал. фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, ін. донор. орг-цій, що дало змогу надати антиретровірусну терапію понад 56 тис. хворих на ВІЛ-інфекцію, забезпечити їх безкоштов. мед. допомогою та соц. супроводом, розгорнути профілакт. заходи тощо. Видає інформ. бюлетень «ВІЛ-інфекція в Україні», аналіт. збірники. Дир. – Н. Нізова (від 2009).

А. М. Щербінська


Покликання на статтю