Конфліктологія — Енциклопедія Сучасної України

Конфліктологія

КОНФЛІКТОЛО́ГІЯ (від конфлікт і …логія) – галузь наукових знань, предметом досліджень якої є закономірності виникнення, розвитку та розв'я­­зання конфліктів, а також методи­­ка і практика управління ними. Термін «К.» виник на поч. 1990-х рр. і набув поширення на тер. де­яких пострад. країн, зокрема в Азербайджані, Білорусі, Казахстані, РФ та Україні. К. здебільшого входить у програми профес. підготовки соціологів, мене­джерів, психологів, політологів, соц. працівників, держ. служ­бовців, у РФ готують бакалаврів і магістрів з К. Вона намагається об'єднати різнопланові дослідж. конфліктів, здійснені в соціології, психології, математиці та ін. науках, з метою ефек­тив. упр. конфліктами засобами переговорів, медіації та ін. У межах К. формуються нові дисципліни: етноконфліктологія, нар­­коконфліктологія, мед., пед., по­­літ., регіон., юрид. К.

Літ.: Дмитриев А. В. Конфликтология: Учеб. Москва, 2000; Семенов В. А. Кон­­фликтология: история, теория, методология. С.-Пе­тербург, 2008.

А. М. Гірник


Покликання на статтю