Криволапов Михайло Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Криволапов Михайло Олександрович

КРИВОЛА́ПОВ Михайло Олександрович (16. 09. 1936, с. Антонівка Білоцерків. р-ну Київ. обл. – 13. 02. 2020, Київ) – мистец­твознавець. Д-р. мистецтво­знав­ства (2012), проф. (1992). Засл. діяч мист-в України (1992). Засл. діяч культури Польщі (1977). Акад. НАМУ (1997). Чл. НСХУ (1974). Закін. Київ. худож. ін-т (1968; викл. П. Білецький, Л. Владич, П. Говдя), де й працював (нині Нац. академія образотвор. мист-ва і арх-ри): 1978–93 – проректор з наук. роботи, 1986–88 – в. о. ректора, 1987–2004 – зав. каф. тео­рії та історії мист-ва. 1971–78 – нач. Упр. образотвор. мист-в Мін-ва куль­тури УРСР (Київ). 1997–2007 – гол. вчений секр. АМУ. Співзасн. та відп. секр. (1969–71) ж. «Образотворче мистецтво». Уклав альбоми: «Анатолій Базилевич» (К., 1976), «Образо­­творче мистецтво України», «На­родне мистецтво України» (оби­два – Заґреб), «Літопис мужності» (спів­авт.; усі –1979), «Художник Петро Сльота» (1982), «Віктор Пузирков» (1988), «Олек­сандр Лопухов», «Віктор Шаталін» (обидва – 1991), «Українська академія мистецтва» (1994), «Спілка худож­ників України: Сто­рінки історії» (1998; усі – Київ). Автор ст. «Штри­хи до панорами розвитку українського мистецтва у Х–ХV ст.: Художньо-стильовий аспект» // «Мистецькі обрії’2001–02: Альм.» (К., 2003, вип. 4–5), «Сурмач ге­роїчного подвигу (Пам’яті акад. В. В. Ша­таліна)» // «Мистецькі обрії’2003: Альм.» (К., 2004, вип. 7), «Видатний діяч української культури, учений, митець і педагог (до 90-річчя О. Романов­ського» // «Українська культура» (2007, № 6), «Спілка художників і образотворча культура України ХІХ ст.» // «Мистецтвознавство України» (2007, № 8); зб. наук. ст. «Про мистецтво та художню критику України ХХ століття» (2006), монографії «Українське мистецтво ХХ століття в художній критиці: теорія, історія, прак­тика» (2010; обидва – Київ).

Літ.: Владич Л. Неоціненна спадщина // Друг читача. 1976, 16 трав.; Могилевський В., Матійчук М. Михайло Криволапов (До 70-річчя від дня народж.) // Мист. обрії’2005–06: Альм. К., 2006. Вип. 8–9.

В. Ю. Могилевський, Т. І. Орлова


Покликання на статтю
В. Ю. Могилевський, Т. І. Орлова . Криволапов Михайло Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=324 (дата звернення: 09.05.2021)