Вѣстникъ гомеопатической медицины — Енциклопедія Сучасної України

Вѣстникъ гомеопатической медицины

«Вѣ́СТНИКЪ ГОМЕОПАТИ́ЧЕСКОЙ МЕДИЦИ́НЫ» Засн. 1900 Є. Дюковим (він же і гол. ред.). 1900–02 видавався у Харкові, 1903–04 – в Одесі Ганеманнів. т-вом (ред. – І. Луценко), 1909–13 – у м. Хорол (нині Полтав. обл.). Виходив щомісяця рос. мовою. Висвітлював питання теорії і практики гомеопат. лікування, сусп.-побут. проблеми гомеопатії, а також інформував читачів про діяльність лікарні та гомеопат. аптек Харкова. Публікував переклади Є. Дюкова праць зарубіж. фахівців, зокрема «Очерки клинической фармакологии» Е. Неша, «Справочник гомеопата» та «Энциклопедия практического лекарствоведения» Дж.-Г. Кларка, статті вітчизн. гомеопатів: «Духовенство и народная медицина», «В чем причина лекарственных отравлений», «Чума и ее лечение» Є. Дюкова, «Скарлатина и ее лечение», «Гомеопатия в Германии» І. Луценка, «Несколько слов по поводу электрогомеопатии» М. Боянуса, а також М. Ржаніцина, Ф. Міллера, Ю. Луковського, В. Соловйова та ін. Друкував також полем. замітки, хроніку, бібліографію, мав предмет. покажчик.

О. П. Ротач

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
О. П. Ротач . Вѣстникъ гомеопатической медицины // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33859 (дата звернення: 22.09.2021)