Винар Любомир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Винар Любомир Іванович

ВИ́НАР Любомир Іванович (02. 01. 1932, Львів – 16. 04. 2017, м. Парма, шт. Огайо, США) – історик, бібліограф, громадський діяч. Син Єфросини, брат Богдана Винарів. Дійс. чл. НТШ (1967), УВАН у США (1968). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2017, посмертно). У 1944 разом із родиною емігрував до Чехо-Словаччини, згодом – до Німеччини та США. Студіював сусп. науки в Мюнхен. ун-ті, історію та літ-ру України – в УВУ в Мюнхені (докторат, 1957) та Клівленд. ун-ті в США (бібліогр. студії, 1959). Вчителі – О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, В. Кубійович. Викладав інформатику, історію і культуру в Технол. ін-ті у м. Кейсі (1959– 62), ун-ті Колорадо (1962–65), ун-ті у м. Бовлінґ Ґрін (1965– 69); від 1969 – проф. етніч. студій і бібліотекознавства, 1972– 96 – дир. Наук. центру досліджень етніч. публікації Кент. ун-ту. Від 1969 – проф. історії України УВУ. Один із засн. та ред. бюлетеня «Юність» (1949–53) – видання літ. комісії «Зарева», яке спочатку виходило у Мюнхені, згодом – у Парижі як додаток до студент. ж. «Смолоскип». 1951–58 – чл. редколегії бюлетеня «Розбудова держави», ж. «Зарево», від 1962 – голова істор. комісії «Зарева». Активно співпрацював у амер. часописі «Свобода», де друкував свої історіограф. статті та публіцист. матеріали. 1963 став ініціатором створення та ред. ж. «Український історик» (від 1965 – офіц. орган Укр. істор. т-ва). 1965–80 започаткував серійні вид.: «Історичні монографії», «Історичні студії», «Мемуаристика», «Українські вчені» (усі – Мюнхен, Нью-Йорк), «Грушевськіяна» (Нью-Йорк, 1974; від 2003 – Дрогобич, Нью-Йорк). Редагував «Атлас історії України» (Нью-Йорк, Торонто, 1980). Активно співпрацював з ЕУ. Засн. і ред. ж. «Етнічний форум» (1980–95), вид. «Епістолярні джерела грушевськознавства» (т. 1, Київ, Нью-Йорк, 1997) і «Олександер Мезько-Оглоблин: Дослідження і матеріали» (Острог, Київ, Нью-Йорк, 2000), серій. вид. «Ukrainian Jewish Studies» (Торонто, Мюнхен, від 1985). Редагував також неукр. видання при амер. ун-тах. 1980–95 – ред. відділу «Ethnic Studies» у щоріч. довіднику амер. довідк. літ-ри «American Reference Books Annual». Один із засн., від 1986 – голова Асоціації укр. університет. проф.; співзасн., 1963–90 – 1-й заст. голови Укр. геральдич. і генеалог. т-ва. Засн. Укр. істор. т-ва (1965), від 1981 – його голова. Ініціатор і співорганізатор Істор. т-ва ім. М. Грушевського (1995) та 1-го міжнар. конгресу укр. істориків (Чернівці, 2000). Голова наук. ради при Світ. конгресі вільних українців (1984–88, від 1998). Від 1998 – голова Видав. комісії УВАН у США, чл. ред. ради «Українського історичного журналу». Зачинатель вивчення життя і творчості М. Грушевського у закордонній україністиці. Досліджував історію України і Сх. Європи. Уклав низку покажчиків і компіляцій матеріалів про етнічні групи в США. Медалі М. Грушевського (Львів, НТШ, 1994) та св. Володимира Великого (Торонто, Світовий конгрес українців, 1993). Почес. акад. Нац. ун-ту «Острозька академія» (1999), почес. д-р Чернів. ун-ту (2002).

Пр.: Проблема зв'язків Англії з Україною за часів гетьманування Богдана Хмельницького. Лондон, 1960; Андрій Войнаровський: Істор. нарис. Мюнхен, 1962; History of Early Ukrainian Printing: 1491–1600. Denver, 1962; Князь Дмитро Вишневецький. Мюнхен, 1964; Habsburgs and Zaporozhian Cossaks. The Diary of Erich Lassota von Steblau (1594). Littleton, 1975; Guide to Ethnic Museums, Libraries, Archives in the United States. Kent, 1978; Історичний атлас України. Нью-Йорк; Мюнхен, 1980; Найвидатніший історик України Михайло Грушевський: 1866–1934. Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто, 1985; Guide to the American Ethnic Press. Slavic and East European. Newspapers and Periodicals. Kent, 1986; Mykhailo Hrushevsky: Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography. New York, 1988; Михайло Грушевський в українській і світовій історіографії. Нью-Йорк, 1993; Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації. Нью-Йорк; К.; Торонто, 1995; Грушевськознавство: Генеза і розвиток. К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 1997; Українське Історичне Товариство (1965–2000): Статті і мат. Чц., 2000; Козацька Україна: Вибрані пр. К., 2003.

Літ.: Домбровський О. Науково-організаційна діяльність Любомира Винара // Укр. історик. 1981. Т. 18, ч. 1–4; Любомир Р. Винар: Історик, педагог, бібліограф. Мюнхен; Нью-Йорк; Торонто, 1982; Жуковський А. Любомир Винар: Життя і діяльність // Любомир Винар: Бібліограф. покажчик (1950– 1997). Л.; К.; Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998; На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. К.; Нью-Йорк; Париж, 2000.

А. І. Жуковський, А. Є. Атаманенко


Покликання на статтю