Вінцюк Тарас Климович — Енциклопедія Сучасної України

Вінцюк Тарас Климович

ВІНЦЮ́К Тарас Климович (10. 03. 1939, с. Кульчин Ківерців. р-ну Волин. обл. – 29. 05. 2012, Київ) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (1985), проф. (1988). Дійс. чл. НТШ (1995). Держ. премії України в галузі н. і т. (1988, 1997). Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Працював в Ін-ті кібернетики НАНУ (1960–97); від 1997 – зав. відділу розпізнавання та синтезу звук. образів Міжнар. наук.-навч. центру інформ. технологій та систем НАНУ та Мін-ва освіти і науки України (обидва – Київ). Наук. дослідження: інформатика і обчислюв. техніка, штуч. інтелект, оброблення сигналів та зображень, розпізнавання образів, інформатика мовлення. Створив першу в світі експерим. систему розпізнавання зв’язного мовлення (1970), багатомовні системи усного діалогу лінії «RECH», зокрема для ЮНЕСКО (1986). Один із засн. укр. наук. школи з розпізнавання образів, фундаторів та кер. Держ. наук.-тех. програми «Образний комп’ютер» (2000–10). Організатор міжнар. всеукр. конференцій з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів (від 1992).

Пр.: «Говорящие» ЭВМ. Москва. 1975 (співавт.); Параллельная обработка информации. Т. 2. Параллельные методы и средства распознавания образов. К., 1985 (співавт.); Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов. К., 1987; Комп’ютерні технології та системи для національно-культурного відродження України // Проблеми українізації комп’ютерів. К., 1992; Комп’ютерні автоматичні розпізнавання та синтез українського мовлення // Там само; Образний комп’ютер: Концепції, методологія, підходи // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів. К., 2000.

О. А. Купчинський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. А. Купчинський . Вінцюк Тарас Климович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34691 (дата звернення: 29.09.2021)