Вісник Львівської національної академії мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Вісник Львівської національної академії мистецтв

«ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1990 під назвою «Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво: Історія, теорія, практика», згодом – «Віс-ник Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва», від 1995 – сучасна назва. Виходить раз на рік укр. мовою. Перші 3 випуски (1990–92) вийшли у вид-ві «Світ»; наклад – 300 прим. Подається анотація англ. мовою. Географія розповсюдження: Україна, Рим, Німеччина, Канада, РФ, Польща. Голови редколегії – Е. Мисько (1990–2000), А. Бокотей (від 2000). Осн. тематика «В.»: мист-во у його жанр. і функціонал. проявах, проблеми сакрал. мист-ва, зокрема теорії і практики творчості, худож. освіти, істор. і сучас. аспект мистецтвознавства, методики навч.-вихов. процесу. У розділах «Мистецькі постаті» та «Меморіальні сторінки» вміщено матеріали про майстрів пензля і різця України. Заг. розділи порушують морал.-філос., суспільствознавчі питання мист-ва, історії, духовності, худож. культури, християнства, нац. виховання. Ведеться рубрика «Життя академії. Хроніка подій».

В. П. Бадяк

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
В. П. Бадяк . Вісник Львівської національної академії мистецтв // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34813 (дата звернення: 10.05.2021)