Кордиш-Головко Неоніла Леонтіївна — Енциклопедія Сучасної України

Кордиш-Головко Неоніла Леонтіївна

КО́РДИШ-ГОЛОВКО́ Неоніла Леонтіївна (17. 04. 1902, Придніпров'я – 24. 03. 1996, м. Міннеаполіс, шт. Міннесота, США) – археолог, історик. Дочка Л. Кордиша. Чл. УВАН, НТШ, Укр. істор. т-ва. Закін. Київ. ІНО (1930). У 1935–36 – н. с., 1937–39 – зав. відділу трипіл. культури при Істор. музеї ім. Т. Шевченка; 1939–41 – ст. н. с. Ін-ту археології АН УРСР (обидва – Київ); 1941–43 – зав. відділу трипіл. культури Київ. ін-ту праісторії й ранньої історії. Брала участь у розкопках антич. Ольвії (1932), а також в археол. експедиціях на Київщи­ні, Уманщині та Коломийщині (1934–40); обстеженні скіф. городищ побл. Нікополя та Немирова (1935, 1941). У 1944 ви­їхала до Німеччини, 1950 – до США. Авторка праць з археології пізньонеолітич. доби та трипіл. культури, музеєзнавства.

Пр.: Звіт про розкопки житла (площадки) № 9 // Трипіл. культура. К., 1940. Т. 1; Рибальство трипільської культури. Ауґсбурґ, 1949; Settlements Plans of the Trypillian Culture of the Ukraine // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. New York, 1953. Vol. 3, № 1; Stone Age Dwel­ling in the Ukraine // Archaeology. 1953. Vol. 6, № 3.

Літ.: Дучимінська О. У тієї, якої долоні дотикали давнину (Зустріч з пані Неонілою Кордиш-Головко) // Наше жит­тя. 1961. № 7; Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917–1966): Бібліографія. К., 1969; Домбровський О. В пам'ять Н. Кордиш-Головко // Свобода. 1996, 24 квіт.; Його ж. Археолог Неоніла Кордиш-Головко // УІ. 1997. № 1–4.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю