Кордюм Віталій Арнольдович — Енциклопедія Сучасної України

Кордюм Віталій Арнольдович

КОРДЮ́М Вiталiй Арнольдович (31. 07. 1931, Київ) – вчений-генетик. Син А. Кордюма та Л. Кордюм-Островської, чоловік Є. Кордюм, батько М. Пилипенко. Д-р бiол. н. (1970), проф. (1993), чл.-кор. НАНУ (1991), акад. НАМНУ (2000). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премiя УРСР у галузі н. і т. (1979). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2012). Закін. Київ. ун-т (1955). Працював 1958–73 в Ін-ті мікробіології і вірусології АН УРСР; від 1973 – в Ін-ті молекуляр. біології і генетики НАНУ (обидва – Київ): зав. відділу регулятор. механізмів клі­­тини. Наук. дослідж. у галузi генної терапії. Вивчає особливості функціонування генів людини, введених у складі рекомбінант. молекул у клітини різних тканин. Засн. нового напряму генної бiтехнологiї – фагозалеж. суперсинтезу, за допомогою яко­­го отримано людський ре­­ком­­бiнант. iнтерферон α-2 – «Лафе­­рон». Розробляє технології генної терапії інсулінзалеж. діабету та атеросклерозу.

Пр.: Эволюция и биосфера. К., 1982; Генетическая инженерия фито­­пато­­ген­­ных бактерий. К., 1988; Изучение некоторых физиологических и мо­­ле­­ку­­лярных свойств мышей, пред­­рас­­по­­ложенных к спонтанным новообразованиям // Фактори експерим. еволюції організмів: Зб. наук. пр. К., 2009. Т. 7 (спів­авт.); Биополимеры и клетки в измерении архитектуры микроценозов. 1. Феноменология // БК. 2009. Т. 25, № 2 (спів­авт.).

Літ.: Говорун Д. М. Віталію Арнольдовичу Кордюму – 75 років // БК. 2006. Т. 22, № 4.

М. А. Тукало

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. А. Тукало . Кордюм Віталій Арнольдович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3521 (дата звернення: 25.10.2021)