Кордюм Єлизавета Львівна — Енциклопедія Сучасної України

Кордюм Єлизавета Львівна

КОРДЮ́М Єлизавета Львівна (03. 11. 1932, Київ) – біолог. Дочка О. Ві­­сюліної, дружина В. Кордюма, мати М. Пилипенко. Д-р біол. н. (1969), проф. (1986), чл.-кор. НАНУ (2000). Засл. діяч н. УРСР (1984). Держ. премія УРСР у га­­лузі н. і т. (1979). Премія ім. М. Хо­­лодного АН УРСР (1979). Пов­­ний кавалер ордена княгині Ольги (1998, 2003, 2007). Закін. Київ. ун-т (1955), де відтоді й пра­­цювала у Ботан. саду. Від 1959 – в Ін-ті ботаніки НАНУ (Київ): від 1976 – зав. відділу клітин. біології та анатомії, водночас 1998–2003 – заст. дир. з наук. питань, 1998–99 – в. о. дир. Віце-президент Укр. т-ва клітин. біології (від 2004). Фахівець у галузях клітин. біології та ембріології рослин, косміч. біології. Вивчає питання пластичності й стабільності онтогенезу рослин, роль генної експресії у фенотипіч. пластичності рослин (адаптації до зовн. середовища). Відкрила явище негатив. гравітац. реакції кореня у комбінов. магніт. полі з частотою, резонансною цик­­лотрон. частоті іонів кальцію. Авторка перших класифікацій макроспорангіїв покритонасін. рослин, гравічутливості рослин. клітини; описала механізми клітин. реакцій та адаптації рослин до зміни гравітації. Написала розділ у кн. «Фізіологія рослин: Проблеми та перспективи розвитку» (т. 2, К., 2009).

Пр.: Эволюционная цитоэмбрио­­ло­­гия покрытосеменных растений. К., 1978; Структурно-функциональная ха­­рактеристика растительной клетки в процессах дифференцировки и дедиф­­ференцировки. К., 1980 (спів­авт.); Мик­­роорганизмы в космическом полете. К., 1983 (спів­авт.); Шляпочные грибы и водоросли – объекты космической биологии. Москва, 1991 (cпівавт.); Со­­временные проблемы космической клеточной фитобиологии. Москва, 1994 (спів­авт.); Клеточные механизмы адап­­тации растений к неблагоприятным изменениям экологических факторов в естественных условиях. К., 2003 (спів­авт.); Рослини в космосі (Plants in Spa­­ce). К., 2007 (спів­авт.).

Літ.: Дідух Я. П., Попова А. Ф., Козеко Л. Е. Єлизавета Львівна Кордюм (До 75-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 2007. Т. 64, № 5; Єлизавета Львівна Кордюм. Біобібліографія вчених України. К., 2010.

В. А. Заславський


Покликання на статтю