Біотоп — Енциклопедія Сучасної України

Біотоп

БІОТО́П (від біо… і грец. τόπος – місце) – ділянка земної поверхні (суходолу або дна водойми) з однотипними умовами рельєфу, кліматичними особливостями та іншими абіотичними чинниками (світло, тиск, рН-середовища, механічні та фізико-хімічні властивості субстрату, мінеральні й органічні речовини тощо), яку займає певне біотичне угруповання (біоценоз). Між біоценозом і Б., які разом складають екосистему (біогеоценоз), існує тісна взаємодія, заснована на постійному обміні речовиною, енергією та інформацією. Отже, в заг. розумінні Б. – це неорган. компонент екосистеми (біогеоценозу) зі специф. комплексом умов, що визначає видовий склад організмів, а також особливості їхнього існування. Разом з тим, біотичний компонент впливає на Б., внаслідок чого останній зазнає змін у часі. Поняття «Б.» близьке до поняття «екотоп». Інколи деякі автори помилково ототожнюють Б. з термінами «місце проживання» або «стація», що мають дрібніший і невизначений хоролог. ранг. Схожі Б. об’єднують у біохори – одиниці розчленування земної поверхні, які охоплюють просторово об’єднані подібні Б., розташ. в однотип. клімат. умовах (напр., біохори пустель, степів, лісів тощо), а біохори – в біоцикли, які складають біосферу.

І. Г. Ємельянов

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
І. Г. Ємельянов . Біотоп // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35351 (дата звернення: 19.05.2021)