Боголюбов Олексій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Боголюбов Олексій Миколайович

БОГОЛЮ́БОВ Олексій Миколайович (12(25). 03. 1911, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 02. 11. 2004, Київ) – учений у галузі історії математики й теорії механізмів. Син Миколи Михайловича, брат Миколи Миколайовича та Михайла Миколайовича Боголюбових. Д-р тех. н. (1966), проф. (1972), чл.-кор. АН УРСР (1969). Премія ім. М. Крилова НАНУ (1997). Іспан. орден «За громадянські заслуги» (1996). Засл. діяч н. і т. України (2001). Закін. Харків. ун-т (1936) та мех.-маш.-буд. ін-т (1938). Працював на інж. посадах, викл. у Харків. мех.-маш.-буд. ін-ті (1940–41); у 1956–62 – ст. інж., гол. інж. Мін-ва вищої та серед. спец. освіти УРСР, 1958–81 – викл., проф. Київ. інж.-буд. ін-ту; водночас від 1962 – м. н. с., від 1963 – ст. н. с., 1975–89 – гол. н. с. Ін-ту математики, а також ст. н. с. сектору історії техніки й природознавства Ін-ту історії АН УРСР (1963–74). Один із фундаторів наук. школи з історії математики в Україні. Дослідж. з питань історії вітчизн. математики, динаміки машин, машинобудування, науки й освіти в Україні. За участі Б. 1966–70 вийшли 4-томна монографія «История отечественной математики» та біогр. довідник «Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983» (К., 1983). Автор циклу наук.-істор. праць з історії культур. зв'язків між Іспанією та Росією, дослідж. про життя і діяльність інж. Авґустина де Бетанкура. З коментарями Б. у Мадриді 1990 передруковано працю Бетанкура і Ланца «Трактат о построении машин» – першу в світі книгу з теорії машин і механізмів.

Пр.: История механики машин. К., 1964; Развитие проблем механики машин. К., 1967; Научно-технический прогресс в Украинской ССР. К., 1967; Механика в СССР за 50 лет. Москва, 1967 (співавт.); Августин Бетанкур: Научно-биогр. очерк. Москва, 1968; Машина і людина. К., 1969; Нариси з історії механіки. К., 1974; Доктор Роберт Гук. Москва, 1980.

Літ.: Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930–2000): Довід. К., 2001.

Л. Г. Лесько, В. Л. Баладинський


Покликання на статтю