Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва — Енциклопедія Сучасної України

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

КО́СІВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПРИКЛАДНО́ГО ТА ДЕКОРАТИ́ВНОГО МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1882 у м. Косів (нині Іва­но-Фр. обл.) як ткац. пром. шко­ла при Ткац. т-ві, від 1895 – Кра­йова ткац.-пром. школа, від 1923 – ремісн.-пром. уч-ще, 1939–40 – Пром. школа гуцул. мист-ва, від 1940 – Худож.-пром. уч-ще, від 1947 – Косів. уч-ще приклад. мист-ва, від 1968 – Косів. технікум нар. худож. промислів, 1976–94 – ім. В. Касіяна, від 1994 – Косів. коледж приклад. та декор. мист-ва, від 2000 – Косів. держ. ін-т приклад. та декор. мист-ва, від 2006 – сучасна назва, у складі Львів. АМ. Ін-т здійснює освітню діяльність на основі вивчення, популяризації, розвитку й відродження нар. мист-ва та ремесел Гуцульщини. Бакалаврів і спеціалістів готує за напрямами: образотворче мист-во (спеціальність – монум.-декор. живопис), декор.-прикладне мист-во (художні вироби з дерева, худож. метал, художня кераміка, худож. текстиль), дизайн (дизайн костюма, дизайн виробів зі шкіри, дизайн меблів та виробів із дерева, графіч. дизайн). Форми навч.: денна, заочна. У структурі Ін-ту функціонує уч-ще, де навчають молодших спеціалістів за спеціалізаціями: художнє дерево, худож. метал, художня кераміка, художні вироби зі шкіри, художнє ткацт­во, художня вишивка та моделювання одягу, худож. розпис. Навч.-матеріал. база Ін-ту: 3 навч. корпуси, спорт., актовий зали, комп'ютер. клас, 3 комп'ю­терні лаб., 18 лаб. та навч. майстерень, їдальня, гуртожиток, б-ка.

У фондах музею (засн. О. Соломченко) – понад 3,5 тис. од. зберігання: зразки гуцул. нар. мист-ва 19 – 1-ї пол. 20 ст., твори відомих майстрів Косівщини 2-ї пол. 20 ст., дипломні роботи студентів. Навч. процес передбачає співпрацю з нар. майстрами, літні виїзні пленерні, етногр. та наук. практики.

В Ін-ті викладали М. Варення, Г. Герасимович, В. Гуз, Є. Сагайдачний. Працюють 49 викл., з них 22 – проф. і доц., 15 канд. наук, зокрема нар. художник України М. Андрущенко, засл. діяч мист-в України Т. Салій, засл. художники України С. Бзунь­ко, О. Боньковський, А. Калитко, засл. архітектор України Г. Юрчишин. Серед випускників – лауреат Держ. премії України ім. Т. Шевченка М. Озерний, нар. художник України І. Микитюк, д-р мистецтвознавства М. Станкевич, засл. діяч мист-в України В. Гурмак, засл. художники України С. Бзунько, В. Бод­нарчук, А. Слободян, І. Сте­ф'юк. Ін-т видає монографії, метод. посібники, від 2002 – збірники матеріалів наук. конф. і спецвип. «Вісника Львівської національної академії мистецтв». На базі Ін-ту щорічно проводять міжрегіон., міжнар. наук. конф., всеукр. семінар-практикум «Зри­ма пісня», міжнар. конкурс молодих модельєрів «Водограй», міжнар. гончар. пленер. Викл. та студенти беруть участь у виставках в Україні, США, Канаді, Німеччині, Польщі, Франції, Австрії, Великій Британії. Дир.: М. Куриленко (1939), О. Ремига (1940–41), М. Гулейчук (1941–44), О. Соломченко (1945–62), П. Сидоренко (1962–65), Ю. Ка­сья­ненко (1965–72, 1979–81), Г. Кива (1972–79), К. Сусак (1981–90, 1994–2001), В. Чіх (1990–94), М. Гринюк (2001–06), від 2006 – С. Мартинюк.

Літ.: Шмагало Р. Косівська мистецька школа у світі першої половини ХХ ст. // Вісн. Львів. нац. АМ. 2007. Спецвип. 3; Сусак К. До історії заснування та становлення Косівської мистецької школи (З нагоди 125-ї річниці діяльності) // Там само; Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Львівська національна академія мистецтв. К., 2011.

М. М. Гринюк


Покликання на статтю