Космічне право — Енциклопедія Сучасної України

Космічне право

КОСМІ́ЧНЕ ПРА́ВО – галузь права, що врегульовує суспільні відносини, які виникають у сфері дослідження і використання космічного простору. Норматив. базою К. п. є космічне законодавство, основополож. актом – Закон України «Про космічну діяльність» (1996). До галузі К. п. також належать Закон України «Про державну підтримку космічної діяльності» (2000), укази Президента Украї­ни «Про створення Національно­го космічного агентства України» (1992), «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання космічної діяльності в Україні» (1995), постанови КМ України «Про заходи щодо державного регулювання космічної діяльності» (1998), «Про заходи щодо створення національної системи зв'язку» (2007). К. п. охоплює сусп. відносини, що стосуються суб'єктів косміч. діяльності, правового регулювання цієї діяльності, держ. упр. і контролю у відповід. галузі, юрид. відповідальності за пору­шення косміч. законодавства тощо. Спец. держ. орган у сфері упр. косміч. діяльністю – Космічне агентство України Державне. К. п. України ґрунтується на нормах і принципах міжнар. К. п. та є галуззю юрид. науки і навч. дисципліною.

Літ.: Шемшученко Ю. С. Космічне пра­во. К., 2012.

Ю. С. Шемшученко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю