ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Космічне агенство України

КОСМІ́ЧНЕ АГЕ́НТСТВО УКРАЇ́НИ Державне (ДКАУ) – центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності. Створ. 1992. До 2010 – Національне. Наприкінці 1991, після розпаду СРСР, Україна успадкувала майже третину рад. ракетно-косміч. потенціалу.

Після оголошення Україною без’­­я­дер. статусу міжконтинентал. бо­­йові ракети, розташ. на її тер., знято з бойового чергування та демонтовано, а вітчизн. ракетно-косміч. комплекс переорієн­­товано виключно на мирні цілі. 1998 під упр. Агентства передано понад 30 КБ, наук. організацій і установ, військ. частин і пром. підприємств, які безпосередньо займалися косміч. діяльністю. Се­­ред них – дніпроп. КБ «Південне ім. М. Янгеля» і Південний машинобудівний завод ім. О. Ма­­карова, харків. – підприємства «Комунар» і «Хартрон» та Радіотехнічних вимірювань Науково-дослідний інститут, київ. – ЦКБ і завод «Арсенал», завод «Київприлад», крим. – Євпаторій.

Центр дальнього косміч. зв’язку (нині Космічних засобів управління та ви­­пробування Національний центр). Нині у структурі ДКАУ – 2 департаменти (косміч. комплексів; косміч. вироб. інфра­­структури та кооперації) та 5 упр. (фінанс. забезпечення косміч. діяльності; спец. програм; міжнар. зв’язків; косміч. наук. дослідж. та телекомунікац. систем; організац. забезпечення косміч. діяльності). Для обговорення най­­важливіших напрямів діяльності та розвитку косміч. галузі у ДКАУ діє Колегія та Наук.-тех. рада. Наук.-тех. політику Агентства в косміч. галузі координує Космічних досліджень Інститут НАНУ та Державного космічного агентства України. Осн. завдання: формування та реалізація держ. політики, інформування та роз’яснення щодо її здійснення, підготовка та реалізація міжнар. проектів, забезпечення нормативно-правового регулювання, надання адм. послуг і виконання контрольно-нагляд. функції, упр. об’єктами держ. власності у сфері косміч. діяльності. Спільно з НАНУ видає ж. «Космічна наука і технологія» та «Проблемы управления и информатики». Голова – Ю. Алек­­сєєв (від 2010).

Н. П. Боротканич

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Космічне агенство України / Н. П. Боротканич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3848

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3848

Кількість переглядів цього року:

21

Схожі статті