Березанське поселення — Енциклопедія Сучасної України

Березанське поселення

БЕРЕЗА́НСЬКЕ ПОСЕ́ЛЕННЯ – археологічна пам’ятка, колишній давньогрецький центр міського типу. Знаходиться на о-ві Березань (Очаків. р-н Микол. обл.). Б. п., засн. вихідцями з м. Мілет (нині Туреччина) у 2-й пол. 7 ст. до н. е., проіснувало до 3 ст. н. е. Ототожнюється з Борисфеном (Борисфенідою), або з «Емпорієм борисфенітів» Геродота. Про заснування Борисфена в 647–646 рр. до н. е. повідомляє Євсевій Кесарійський. Спочатку Б. п. відігравало роль політ. й екон. центру регіону. Кін. 6 – поч. 5 ст. до н. е. – у складі Ольвій. поліса. В еллініст. період життя на Б. п. майже завмирає. У перші ст. н. е. тут знаходилося святилище Ахілла Понтарха, про що свідчать численні епігр. знахідки. На Б. п. розкопані залишки напівземлянок 6 ст. до н. е., назем. жител 5– 4 ст. до н. е., теменоса з вівтарем і храмом Афродіти кін. 6-го – 1-ї пол. 5 ст. до н. е., поховання 6–5 ст. до н. е. Б. п. відоме унікал. комплектом грец. посуду кін. 7–5 ст. до н. е., а також приват. листами на свинцевих пластинах. Розкопки Б. п. ведуться від кін. 19 ст.: Р. Прендель, Б. Фармаковський, Г. Скадовський, Е. Р. Штерн, М. Болтенко, В. Лапін, К. Горбунова, Л. Копєйкіна, Я. Доманський, С. Мазараті, С. Соловйов, В. Назаров.

Літ.: Болтенко М. Ф. Исторические судьбы острова Березани // Зап. Одес. археол. об-ва. 1960. Т. 1(34); Лапин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья: Критический очерк отечественных теорий колонизации. К., 1966; Виноградов Ю. Г. О политическом единстве Березани и Ольвии // Художественная культура и археология Античного мира: Сб. памяти Б. В. Фармаковского. Москва, 1976; Горбунова К. С. Аттическая чернофигурная керамика из раскопок 1962– 1971 гг. на участке о. Березань // Художественные изделия античных мастеров: Сб. статей. Ленинград, 1982; Копейкина Л. В. Родосско-ионийская керамика VII в. до н. э. с о-ва Березань и ее значение для изучения раннего периода существования поселения // Там само; Крыжицкий С. Д., Отрешко В. М. К проблеме формирования Ольвийского полиса // Ольвия и ее округа: Сб. науч. тр. К., 1986; Скифо-сарматская и античная археология. К., 1986; Y. G. Vinogradov. A Maiden’s Golden Burial from Berezan, the Island of Achilles // Expedition. 1994. Vol. 36; Назаров В. В. Древнегреческое поселение на острове Березань. Николаев, 1997.

В. В. Назаров

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
В. В. Назаров . Березанське поселення // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=39295 (дата звернення: 05.08.2021)