Коломієць Всеволод Панасович — Енциклопедія Сучасної України

Коломієць Всеволод Панасович

КОЛОМІ́ЄЦЬ Всеволод Панасович (09. 06. 1927, с. Великі Сорочинці Миргород. р-ну, нині Полтав. обл.) – мистецтвознавець, громад­­сько-культурний діяч, перекладач. Брат А. Коломійця. Засл. діяч мист-в України (2001). Чл. НСЖУ (1958), НСТДУ (1959, від 2003 – заст. голови), НСКінУ (2001). Закін. Київ. ін-т театр. мист-ва (1952; викл. М. Йосипенко, Й. Ки­­сельов). Відтоді працює у Києві: зав. відділу ж. «Культурно-освітня робота» (від 1954 – «Соці­­алістична культура»); мистецт­­во­­знавцем у парт. органах (1958–74); зав. відділу, відп. секр., 1-м заст. голови правління Укр. театр. т-ва (1974–87); дир. Кінофонду України (1988–92); віце-президентом, заст. ген. дир. Держ. цирк. компанії України (1993–2003). Ініціював видання перших записів укр. нар. танців (1952–54) та книги спогадів митців-ветеранів вій­ни «Музи тоді не мовчали» (1976); брав участь у створенні театру «Дружба» (1980), Будинку актора (1981), кіностудії «Контакт» при СКінУ (1988), орг-ції1-го Всеукр. фестивалю цирк. мист-ва «Молодий цирк України» (1997; усі – у Києві). Ав­­тор статей, наук. розвідок, пе­рекладів п'єс із рос. мови для укр. театрів. У зб. «Земні тривоги» В. Сичевського (1979) опуб­­лікував есе «Про автора та його п'єси». Упорядник та автор коментарів до творів О. Корнійчука (у 5-ти т., 1987, т. 4), укладач репертуар. зб. класич. водевілів укр. і рос. авторів («Бібліотечка художньої самодіяльності журналу “Райдуга”», 1985, вип. 2), довідника «Національна спілка театральних діячів України. 1944–2004» (2004). Усі зазначені книги видано у Києві.

Л. І. Жиліна

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. І. Жиліна . Коломієць Всеволод Панасович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4184 (дата звернення: 23.10.2021)