Бібліологічні вісті — Енциклопедія Сучасної України

Бібліологічні вісті

«БІБЛІОЛОГІ́ЧНІ ВІ́СТІ» – журнал, присвячений питанням бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії, видавництва та друкарства. Видання Укр. наук. ін-ту книгознавства. Засн. 1923, ред. Ю. Меженко (1923–31). Вийшло 25 номерів (перші два – машинописні). Значна увага приділялась історії мист-ва книги, розвитку книговидавництва. Вміщувалися розвідки про книжк. графіку, зокрема про мист-во оформлення стародруків. Перші три номери 1924 присвяч. 350-річчю укр. книгодрукування. Опубл. матеріали до словника укр. граверів І. Крип'якевича (1926, № 4) та П. Попова (1927, № 3). Книжк. графіку пізнішого часу охарактеризовано у статтях про творчість П. Боклевського, К. Трутовського, Л. Хижинського, М. Кирнарського, Р. Лісовського, М. Алексєєва, П. Ковжуна та ін. У «Б. в.» широко висвітлювано творчість укр. рад. художників, події мист. життя України, маловідомі сторінки творчості укр. письменників-класиків. Два номери за 1926–27 містять статті й спогади, присвяч. Г. Нарбутові (ілюстровані його творами). Серед авторів – М. Бурачек, Ф. Ернст, І. Врона, Ю. Михайлів, С. Таранушенко. Надрук. також статті про екслібриси, зокрема про перший укр. екслібрис М. Бардієва (1930, № 1). Обкладинку і заставки «Б. в.» виконав В. Кричевський.

Літ.: Ковальчук Г. І. «Бібліологічні вісті». 1923–1930: Анотов. покажч. К., 1996; Білокінь С. «Бібліологічні вісті»: Місце в культурі // Вісн. Книжк. палати. К., 1996. Вип. 3; Немировский Е. «Библиологические известия» // Книж. обозрение. 1997. № 29.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю