Авангард — Енциклопедія Сучасної України

Авангард

«АВАНГА́РД» – орган Спілки Української Молоді (СУМ). Почав виходити 1946 у Мюнхені щоквартально. Видавець – Центр. Ком-т Спілки (пізніше Центральна Управа). Місце видання змінювалося залежно від того, де був осідок кер-ва СУМ. Від 7-го числа редакція була в Авґсбурзі; від 14-го – в Мюнхені, від 23-го – в Лондоні, відтак знову у Мюнхені, потім у Лондоні і Брюсселі. Нині протягом останніх десяти років – у Нью-Йорку. Від 4-го числа журнал став ілюстрованим. Офіційно він був додатком до ж. «Пу-Гу», що виходив у Авґсбурзі. Від 10–11 числа мав дві назви – «Молоде життя» і «Авангард». Гол. ред. були П. Кізко, П. Карпенко-Криниця, М. Кушнір, В. Шульга, Г. Наняк, О. Калинник, І. Крушельницький, В. Леник, Р. Зварич, О. Рожка. Журнал був місячником, двомісячником, квартальником. Тираж залежав від кількості чл. СУМу. А. друкував наук.-популярні праці з українознавства та заг. гуманіст. наук; торкався вихов. проблем; подавав інформацію та хроніку з життя і діяльності СУМ в Європі та на ін. континентах; висвітлював життя молоді в Україні; розповідав про визв. боротьбу укр. народу; коментував світ. події.

В. С. Леник


Покликання на статтю