Комариця Мар’яна Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Комариця Мар’яна Миколаївна

КОМАРИ́ЦЯ Мар'яна Миколаївна (23. 02. 1967, Хмельницький) – літературознавець, поетеса. Дочка Луїзи та Миколи Ільницьких. Д-р філол. н. (2008). Закін. Львів. ун-т (1989). Відтоді працює у ЛНБ: від 2003 – зав. відділу наук. дослідж. укр. періодики НДІ пре­­сознавства. Досліджує літ. критику в Галичині міжвоєн. доби, історію укр. преси, зокрема релігійної. Авторка історико-біб­ліогр. нарисів у вид. «Українсь­ка преса в Україні та світі XIX–XX ст.»; статей у вид. «Українсь­ке літературознавство», «Україн­ська філологія: Школи, постаті, проблеми», «Парадигма», «Україн­­ська журналістика в іменах», ЕСУ. Видала зб. філос. віршів «Діалек­тика неба» (Л., 2006).

Пр.: Українська «католицька критика»: феномен 20–30-х рр. ХХ ст. Л., 2007; Леся Українка у фокусі західно­української критики (за матеріалами галицької міжвоєнної періодики) // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 2008. Вип. 16; Українська «католицька крити­ка» в дискурсивному полі міжвоєнної літератури ХХ віку // Sacrum і Біблія в укр. літ-рі. Люблін, 2008; Творчість Богдана-Ігоря Антонича в рецепції галицьких літераторів міжвоєнної доби // «Мист-во творять шал і розум»: Творчість Бог­дана-Ігоря Антонича: рецепції та інтер­претації: Зб. наук. пр. Л., 2011; За що «католики» й «націоналісти» не любили Михайла Драгоманова? // Вісників­ство: літ. традиція та ідеї: Наук. зб. Дро­­гобич, 2012. Вип. 2.

Літ.: Мар'яна Миколаївна Комариця (Ільницька) // Н.-д. центр періодики (1993–2003 рр.). Постаті: Бібліогр. по­­кажч.: У 2 т. Т. 2. Л., 2003; Куца О. Нові пласти українського духовно-культур­ного спадку // Літ. Львів. 2008. № 6.

В. В. Ґабор


Покликання на статтю