Алергологія — Енциклопедія Сучасної України

Алергологія

АЛЕРГОЛО́ГІЯ (від алергія і ...логія) – наука про змінену реактивність організму людини з підвищеною чутливістю до речовин, що спричиняють стан сенсибілізації; галузь практичної медицини. Використання сучас. методів імунол., біохім. та генет. аналізів у вивченні механізмів розвитку алергіч. реакцій і захворювань значною мірою сприяло зміні уявлень про їх патогенез, розширенню арсеналу методів їх специф. діагностики, розробленню нових методів лікування й профілактики. Велике значення мало вивчення імунол. основ алергіч. захворювань, насамперед розкриття ролі імуноглобуліну Е як у патогенезі, так і в розшифруванні патогенет. змін структурно-функціон. властивостей цитоплазмат. мембран імунокомпетентних клітин при алергіч. реакціях, а також встановлення нових фактів, що підтверджують генет. зумовленість формування алергопатології. У лікуванні алергіч. захворювань почали застосовувати нові методи протирецидив. терапії. Залишаються серйозними проблеми лікування алергіч. дерматитів, харч. та інсектної алергії. Досягнення А. припадають переважно на останні роки. У 60-х рр. в Україні почали відкриватися перші алергол. кабінети при міських поліклініках, 1969 створено спец. алергол. службу для дорослих і дітей. Нині працює понад 150 алергол. кабінетів, бл. 50 алергол. стаціонар. відділень. Питання алергіч. захворювань вивчаються у провід. НДІ та на каф. деяких мед. ВНЗів. Підготовка лікарів-алергологів проводиться на каф. Київ. мед. академії післядиплом. освіти, Нац. мед. ун-ту та НДІ педіатрії, акушерства й гінекології. При деяких ВНЗах України (Нац. мед. ун-т, Київ. мед. академія післядиплом. освіти, Вінн. мед. ун-т) працюють каф. клініч. імунології та алергології. 1998 засн. Асоціацію імунологів та алергологів України, проведено 1-й з'їзд імунологів та алергологів України. У медико-профілакт. закладах відкрито алергол. відділ. на базі клініч. мед. закладів Києва, Харкова, Донецька, Вінниці, Дніпропетровська та ін. Масштабне клініко-епідеміолог. дослідження алергіч. захворювань, проведене 1981–92 у Вінн. обл., показало, що зростання частоти алергіч. захворювань за рік становить прибл. 0,3 %. В Україні на базі малого підпр-ва «Імунолог» (Вінниця) створ. підпр-во з виготовлення стандартиз. вітчизн. алергенів. Тепер їх випускається бл. 50 найменувань. Знач. внесок у розвиток вітчизн. А. зробили: О. Ласиця, К. Чернушенко, Н. Бережна, Е. Гюллінґ, М. Коваленко, Б. Пухлик, К. Дука та ін., а провід. школами стали київ., вінн. та дніпропетровська. Гол. видання – ж. «Імунологія та алергологія».

Літ.: Современная практическая аллергология. Москва, 1963; Актуальные вопросы аллергологии: Сб. науч. тр. Ленинград, 1981; Сидельников В. М. Практическая аллергология детского возраста. К., 1985; Клиническая иммунология и аллергология: В 3 т. Москва, 1986; Сидоренко Е. Н. Клиническая аллергология. К., 1991; Медицина дитинства. Т. 1, 2. К., 1996; Аллергические заболевания у детей. Москва, 1998.

К. Д. Дука


Покликання на статтю