Колачевський Михайло Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колачевський Михайло Миколайович

КОЛАЧЕ́ВСЬКИЙ Михайло Миколайович (14(26). 09. 1851, х. Калачівка побл. с. Попівка, нині Онуфріїв. р-ну Кіровогр. обл. – 1907 (за ін. даними – 1910–12), м. Кременчук, нині Полтав. обл.) – компози­тор, музично-громадський діяч. Брат С. Колачевського. Закін. Ляйпциз. консерваторію (Німеч­­чина, 1876; кл. теорії і композиції Е.-Ф. Ріхтера, фортепіано – К. Рейнеке). Дипломну роботу – «Українську симфонію» – було виконано у концерт. залі «Ґев­­андгауз» (Ляйпциґ, 1876). В Укра­­їні вона прозвучала 1901 у концертах Полтав. симф. оркестру під кер-вом Д. Ахшарумова у Полтаві, Кременчуці, Катерино­­славі (нині Дніпропетровськ) та ін. Громад. діяльність пов’яз. із Кременчуком, де родина Кола­­чев­­ських мешкала від 1855. Окрім муз., мав юрид. освіту й працював у земстві: 1890–1900 – предводитель Кременчуц. земської управи, 1900–03 – почес. мировий суддя. Зробив значний внесок у розвиток земських шкіл та лікарень. Провадив також інтен­­сивну муз.-громад. діяльність, зокрема створив фортепі­­анне тріо й організовував камер­­ні концерти. Після 1903 припинив службову діяльність у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Ноти більшості творів К. втрачено під час визв. змагань 1917–21. На поч. 1930-х рр. М. Грінченко віднайшов рукопис «Українсь­кої симфонії», що увійшла до репер­­туару багатьох симф. оркестрів. Цей твір вважають етапним у становленні укр. симф. музики; йому властиве широке викорис­­тання в тематизмі укр. фольклор. матеріалу (вияв естетики доби романтизму), поєднане з класич. структурно-драматург. засадами класицизму (зокрема, нім. ляйп­­циз. школи).

Тв.: Струн. квартет, Реквієм для хору, струн. оркестру та органа, 2 «Salvum» для хору а капела; для фортепіано – Нок­­тюрн, Баркарола, Вальс-каприс; ро­­ман­­си (зокрема «Вона співає», «Зови надію сновидінням»).

Літ.: Гринченко М. Первая украинс­кая симфония М. Колачевского // Сов. му­­зыка. 1946. № 11; Гордійчук М. М. М. Калачевський. К., 1954; Його ж. «Українська симфонія» М. Кала­­чев­­сь­­кого. К., 1963; Кузик В. Листи Д. В. Ах­­шарумова до Д. М. Ревуцького // Укр. муз. арх. К., 2003. Вип. 3.

В. В. Кузик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Кузик . Колачевський Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4454 (дата звернення: 25.09.2021)