Лаколіт — Енциклопедія Сучасної України

Лаколіт

ЛАКОЛІ́Т (від грец. λάккος – яма та …літ) – форма залягання магматичних гірських порід, грибо-, або паля­ницеподібне інтрузивне тіло, за­стигле у приповерхневих верст­вах земної кори (див. також Інтрузивні гірські породи). Л. утворюються в результаті проникнення у товщу гірських порід магми. Вона не прориває залягаючі вище верстви, а піднімає їх у вигляді купола (див. Купол геологічний). Лаколіт. пі­дошва розташовується майже горизонтально. Л. невеликих розмірів називають мікролаколітами. Іноді процеси денуда­ції призводять до оголення Л. (напр., г. Аюдаг у Криму).

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Покликання на статтю