Коломиєць Юрiй Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коломиєць Юрiй Іванович

КОЛОМИ́ЄЦЬ Юрiй Іванович (06. 05. 1930, х. Коломийці Кобеляц. р-ну, нині Полтав. обл. – 02. 01. 2017, м. Чикаґо, США) – письменник. Брат А. Коломийця. Чл. літ.-мист. т-ва «Моноліт» (Чикаґо, 1955–58), НСПУ (поч. 1990-х рр.). Літ. пре­­мія фундації О. і Т. Антоновичів (1984). Заст. голови Спілки укр. письменників в екзилі «Слово» (від 1990). Примусово вивезений 1943 до Німеччини. Перебував у таборі для переміщ. осіб у м. Нюрнберґ. 1947 переїхав до Бельгiї, де працював шахтарем побл. м. Льєж і закін. інж.-тех. iн-т (1952). Зблизившись із співзасн. Укр. культур. т-ва у Льєжі арх. А. Кондратським та поетом К. Дмитриком, прилучився до громад. життя й літ. творчості. 1952 виїхав до США (Чикаґо). Служив у ЗС США, воював у Кореї. Навч. у Чикаґо в Ілліной. ун-ті (1955–57) та тех­­нол. ін-ті (1957–64). Працював інж.-конструктором фірм із виготовлення електрон. апаратури й мех. спорт. знарядь. Одержав патенти за оригін. підхід у конструюванні, спрощення та економізацію малих механізмів. Викладав історію України в субот. школі українознавства при церкві св. Володимира (1970–72).

Перший вірш у формі верлібру написав франц. мовою – «Jе mourais plusieurs fois…» («По­­мирав я не раз…»). У серед. 1960-х рр. – представник Нью-Йорк. групи поетів. У творчості схилявся до модернізму. Образ­ність віршів К. найчастіше засн. на суголосності слів, звук. логіці, що надає їй сюрреаліст. рис; ви­­користовував елементи з фольк­­лору. Переклав власні поезії укр. мовою, вміщені у ж. «Сучас­­ність», його зб. «Гранчасте сонце» (Нью-Йорк; Чікаґо, 1965) та «Білі теми» (Мюнхен, 1983). Брав участь у Всеукр. святі поезії «Золотий гомін» (Київ, 1990). Тво­­ри К. надруковано у вид. «Коор­динати: антологія сучасної україн­­ської поезії на Заході» (Нью-Йорк; Мюнхен, 1969, т. 2), «Поезія» (1990, вип. 2), «Золотий гомін: українська поезія світу» (1991; обидва – Київ). Окремі вірші К. у перекладі Віри Вовк португ. і нім. мовами подано в антологіях «O Grupo de Nova York: Antologia Lirica» та «New Yorker Dichtergrup­pe: Antologie der Lyrik» (обидві – Ріо-де-Жанейро, 2008).

Літ.: Василів Я. Літературний вечір поета Юрія Коломийця // Укр. життя. Чікаґо, 1965, 21 листоп.; Коломи­єць Ю. Кілька штрихів про себе // Сучасність. 1985. № 12; Фізер І. Юрій Коломиєць // Поза традиції: антологія укр. модер. поезії в діяспорі. К.; Торонто; Едмон­­тон, 1993; Мірошниченко М. За сіллю слова: штрихи до портрета Юрія Коло­­мийця // ЛУ. 2000, 22 черв.; Літера­­турні вечори в Українському Інституті Модер­ного Мистецтва Чикаго, 1973–2006. Д., 2006; Українська діаспора: літ. постаті, твори, біобібліогр. відомості. Д., 2012; Юрій Коломиєць – поет // Нью-Йорк. група: антологія поезії, прози та есеї­стики. Л., 2012.

Т. В. Добко


Покликання на статтю