Корняну Леонід Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Корняну Леонід Юхимович

КОРНЯ́НУ Леонід Юхимович (Corneanu Leonid; справж. – Корнфельд; Cornfeld; 01. 01. 1909, с. Кошни­­ця, нині Дубоссар. р-ну, Молдова – 27. 11. 1957, Кишинів) – молдавський письменник. Закін. молд. пед. школу (м. Балта, нині Одес. обл., 1930), навч. в аспірантурі Ін-ту ім. Т. Шевченка (Харків, 1930–32). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Автор поет. зб. «Ver­­suri felurite» («Розмаїті вірші», 1930), «Tiraspol» («Тирасполь», 1932), «Avînturi» («Поривання», 1933), «Pionerii în ţeh» («Піонери в цеху», 1934), «Lumini şi umbre» («Світло і тіні», 1935; усі – Тирасполь), «Versuri» («Вірші», 1965); п'єс «Peste Dunărea albas­­tră» («За голубим Дунаєм», 1955) і «Amarul iubirii» («Гіркота кохання», 1958; усі – Кишинів). Спів­автор лібрето муз. комедії «Fericirea Mărioarei» («Марійчи­­не щастя», поставлена 1951), сценарію х/ф «Leana» («Ляна», 1955; реж. Б. Барнет). Уклав зб. «Cîntece norodnice moldo­­veneşti» («Молдавські народні пісні», 1939) і «Proverbe şi zic­­ă­­tori norodnice moldoveneşti» («Молдавські народні прислів'я та приказки», 1941; обидва – Кишинів). Укр. тематику відоб­­разив у поезіях «Malul Nipru­­lui» («Берег Дніпра»), «Subot­­nic» («Суботник»), «Raport din Donbas» («Рапорт із Донбасу»). П'єса «Izvorul frăţiei» («Джерело братерства», Кишинів, 1952–54) – про рос.-тур. вій­ну 1806–12, дружбу молд., укр. і рос. народів. Переклав кілька творів Т. Шевченка (зокрема поему «Ka­­terina» – «Катерина»), І. Франка, П. Тичини. Брав участь у підготовці першого молд. видання «Lucrări alese» («Вибрані твори», Тирасполь, 1939) Т. Шевченка. У перекладі К. на сценах молд. театрів ставили вистави «Zapo­­rojanul peste Dunăre» («Запо­­ро­­жець за Дунаєм», Кишинів) С. Гулака-Артемовського, «Na­­talka din Poltava» («Наталка По­­лтавка») І. Котляревського. Окре­­мі вірші К. переклали М. Терещенко, Б. Мельничук, В. Баранов.

Тв.: укр. перекл. – [Вірші] // Молдавія. К., 1953; [Вірші] // Молд. рад. поезія: Антологія. К., 1975.

Літ.: Пименов В. Драматургия Леонида Корняну // Дружба народов – дружба лит-р. Кишинев, 1974; Грекул И. Певец братства // Кодры. 1979. № 1; M. Dolgan. Сreaţia lui Leonid Cornea­­nu în şcoală. Сhişinău, 1981.

К. М. Манолаке


Покликання на статтю