Мавродін Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мавродін Володимир Васильович

МАВРО́ДІН Володимир Васильович (08(21). 02. 1908, Кишинів – 20. 11. 1987, Ленінград, нині С.-Петер­­бург) – історик. Д-р істор. н. (1940), проф. (1940). Засл. діяч н. РРФСР (1968). Держ. нагороди СРСР. 1917 разом із родиною переїхав до м. Курськ (Росія). 1930 закін. Ленінгр. ун-т (учень Б. Грекова). Відтоді працював у Держ. академії історії матеріал. культури (Ленінград); від 1935 (з перервами) – у Ленінгр. ун-ті: 1940–51 і 1958–83 – зав. каф. історії СРСР, водночас 1940–49 і 1959–71 – декан істор. ф-ту. Звільнявся з роботи у ході чисток, пов’язаних із т. зв. ленінгр. справою 1949, і під час кампанії боротьби з космополітизмом, однак незабаром поновлювався. Досліджував історію Київ. Русі, зокрема заперечував т. зв. норман. теорію зародження державності (її виникнення пов’я­­зував із протодержавою дулібів), Росії у 18 ст., проблеми історіографії.

Пр.: Образование русского национального государства. Ленинград, 1939; 1941; Очерки истории Левобережной Украины: (С древнейших времен до второй половины XIV в.). Ленинград, 1940; С.-Петербург, 2002; Древняя Русь: (Происхождение русского народа и образование Киевского государства). Мос­­ква, 1946; Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности: Учеб. пособ. Москва, 1971; Происхождение русского народа. Ленинград, 1978.

Літ.: Дворниченко А. Ю. В. В. Мавродин: Страницы жизни и творчества. С.-Пе­­тербург, 2001; К 100-летию со дня рождения Владимира Васильевича Мавродина // Пробл. отечествен. истории: источники, историография, исследования: Сб. науч. ст. С.-Петербург; К.; Минск, 2008.

Т. М. Лебединська

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Т. М. Лебединська . Мавродін Володимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60181 (дата звернення: 18.10.2021)