Кібернетики Інститут ім. В. Глушкова НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Кібернетики Інститут ім. В. Глушкова НАНУ

КІБЕРНЕ́ТИКИ Інститут ім. В. Глушкова НАНУ – науково-дослідна установа, що спеціалізується на вирішенні фундаментальних проблем кібернетики, обчислювальної техніки та інформатики і впровадженні їх методів та засобів у народне господарство й соціальну сферу. Засн. 1957 у Києві на базі лаб. обчислюв. математики та техніки Ін-ту математики АН УРСР як Обчислюв. центр АН УРСР. Від 1962 – Ін-т кібернетики, від 1982 – ім. В. Глушкова (перший дир.). Осн. напрями наук.-тех. діяльності Ін-ту: розроблення заг. теорії та методів систем. аналізу, матем. моделювання, оптимізації, штуч. інтелекту, теорії керування, методів і засобів побудови інтелектуал. систем керування різного рівня та призначення; створення заг. теорії обчислюв. машин, розроблення перспектив. засобів обчислюв. техніки, штуч. інтелекту й інформатики; створення перспектив. систем матем. забезпечення заг. та приклад. призначення; розроблення нових інформ. технологій та інтелектуал. систем; вирішення фундам. та приклад. проблем інформатизації сусп-ва. Тут засн. низку наук. шкіл, зокрема теор. кібернетики, теорії систем, методів оптимізації, обчислюв. математики, теорії автоматич. керування, штуч. інтелекту, теорії надійності, теорії моделювання, теорії програмування. Наук. підрозділи об'єднані у 2 неструктур. відділ.: матем. кібернетики та систем. аналізу (відділи: теорії цифр. автоматів; екон. кібернетики; інтелектуал. інформ. технологій; методів негладкої оптимізації; матем. методів теорії надійності склад. систем; матем. методів дослідж. операцій; методів дискрет. оптимізації матем. моделювання та аналізу склад. систем; оптимізації чисел. методів; автоматизації програмування; чисел. методів та комп'ютер. моделювання; методів та технол. засобів побудови інтелектуал. програм. систем; методів систем. моделювання; оптимізації керов. процесів; моделювання інформ.-функціон. систем; матем. систем моделювання проблем екології та енергетики; методів комбінатор. оптимізації та інтелектуал. інформ. технологій; лаб. високопродуктив. та розподілених обчислень) і комп'ютер. засобів та систем (відділи: відеосистем реал. часу; мікропроцесор. техніки; сенсор. пристроїв, систем та технологій безконтакт. діагностики; перетворювачів форми інформації; методів індуктив. моделювання та керування; проблемно-орієнтованих комп'ютерів та систем; матем. проблем приклад. інформатики; лаб. систем віртуал. оточення для орг-ції наук. дослідж.). Виходять ж. «Кибернетика и системный анализ», «Проблемы управления и информатики», «Управляющие системы и машины», зб. наук. пр. «Кибернетика и вычислительная техника», «Компьютерная математика», «Комп'ютерні засоби, мережі та системи», «Теорія оптимальних рішень». 1993 на базі Ін-ту створ. Кібернет. центр НАНУ, в складі якого також функціонують Проблем математичних машин і систем Інститут НАНУ, Програмних систем Інститут НАНУ, Космічних досліджень Інститут HАHУ і Hаціонального космічного агенства України, Прикладного системного аналізу Інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та НАНУ, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем НАН та Мін-ва освіти України. Кількість співроб. (станом на 2013) – понад 700 осіб, з них 56 д-рів і 170 канд. наук, 8 акад. та 8 чл.-кор. НАНУ. Серед провід. фахівців – В. Боюн, І. Войтович, А. Гладкий, А. Гупал, В. Дейнека, Г. Донець, В. Задирака, П. Кнопов, І. Коваленко, Ю. Кривонос, О. Летичевський, Т. Мар'янович, І. Молчанов, Ю. Онопчук, О. Палагін, І. Парасюк, В. Пепеляєв, В. Писаренко, В. Романов, І. Сергієнко (від 1995 – дир.), О. Хіміч, А. Чикрій, Ю. Яковлєв. 1982–94 Ін-т очолював В. Михалевич.

А. І. Куляс


Покликання на статтю