Народне здоров’я — Енциклопедія Сучасної України

Народне здоров’я

«НАРО́ДНЕ ЗДОРО́В'Я» – щомісячна газета. Веде свою історію від часопису «Здоровлє», що виходив 1912–14 у Львові (ред. – Є. Озаркевич). Відновл. 1991 як «Н. з.» (ред. – О. Кіцера до 1992). Видавець – Укр. лікар. т-во у Львові. Наклад 1000 прим. На поч. 1990-х рр. значну допомогу у вид. надавали іноз. лікарі та меценати, зокрема П. Джуль, П. Пундій, М. Фішер-Слиж. У газеті висвітлювали актуал. питання мед. науки, істор. і біогр. сторінки медицини Галичини, писали про лікарів, прізвища яких були заборонені за тоталітар. влади через їх патріот. громадян. позицію та участь у визв. змаганнях. Осн. тематика: здо­ров'я та профілактика захворювань, оптимізація роботи мед. установ; надання якіс. мед. допомоги, захист юрид. і соц. статусу мед. працівників, лікар. самоврядування, історія вітчизн. медицини; життя видат. укр. лікарів. У газеті висвітлюють також важливі питання профілактики вродж. вад розвитку (інформацію надає Міжнар. благодій. фонд «ОМНІ-мережа для дітей», кер. – В. Вертелецький). Рубрики: «Колонка редактора», «Актуально!», «Актуальні проблеми вітчизняної медицини», «Актуальне інтерв'ю», «Лікарю на замітку», «На допомогу практичному лікарю», «Новини львівської медицини», «Відлуння події», «Вісті УЛТ у Львові», «Вісті НТШ», «Пам'ятаємо», «Сторінками історії ВУЛТ», «Сторінки історії УЛТ», «З історії львівської медицини: постаті», «На вашу книжкову полицю», «Творчість наших колег», «Вітаємо!». Гол. ред. – З.-Т. Масний (від 2001).

А. Я. Базилевич

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. Я. Базилевич . Народне здоров’я // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71207 (дата звернення: 23.10.2021)