Кодьєва Олена Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Кодьєва Олена Петрівна

КО́ДЬЄВА Олена Петрівна (19. 12. 1947, Київ) – мистецтвознавець. Дочка П. Кодьєва. Канд. філос. н. (1992), д-р культурології (2009). Чл. НСХУ (2006). Закін. Київ. худож. ін-т (1975; викл. Ю. Асєєв, П. Білецький, Г. Заварова). Працювала ст. викл. каф. українознавства Військ. ін-ту управління та зв'язку (1993–95); зав. каф. соц.-гуманітар. дисциплін Ін-ту землевпорядкування та інформ. технологій при Нац. авіац. ун-ті (1999–2003); відтоді – проф. каф. гуманітар. дисциплін Ун-ту права НАНУ (усі – Київ). Наук. дослідження: естетика і культурологія; сутність та феноменологія зображал. начала.

Пр.: Філософія тривалості і естетична категорія зображального (До 60-річчя від дня смерті А. Бергсона) // Вісн. Держ. академії керів. кадрів культури і мист-в. К., 2001. № 2; Свобода творчості як філософсько-правова проблема // Часопис Київ. ун-ту права. 2005. № 3; Зображення як світовий пошук: від минулого до сьогодення // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова: до 170-річ. ювілею. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. пр. К., 2005. № 7; Зображальне як культуротворчий феномен. К., 2007; Чи може бути злочинним мистецтво // Часопис Київ. ун-ту права. 2011. № 2.

З. А. Чегусова


Покликання на статтю