Козловський Іван Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Козловський Іван Павлович

КОЗЛО́ВСЬКИЙ Іван Павлович (Козловский Иван Павлович; 25. 12. 1869(06. 01. 1870), м. Тамбов, Росія – 30. 11. 1942, м. Уральськ Зх.-Казахстан. обл., Казахстан) – російський історик, археограф, архівіст. Чл. Істор. т-ва Нестора-літописця, Ніжин. істор.-філол. т-ва, Варшав. т-ва історії, філології і права. 1892 закін. Ун-т св. Володимира у Києві (учень В. Іконникова) із золотою медаллю за кандидат. працю «Сильвестр Медведев». Працював у Київ. жін. г-зії А. Бейтель і 1-му Київ. комерц. уч-щі, одночасно займався наук. дослідженнями. 1900 склав іспит на ступ. магістра рос. історії та розпочав роботу над дис. «Ф. М. Ртищев. Историко-биографическое исследование», яку захистив 1907 у Харків. ун-ті. Відтоді викладав у Ніжин. істор.-філол. ін-ті, г-зії при ньому та на Жін. курсах М. Довнар-Запольського, був приват-доц. Ун-ту св. Володимира; від 1909 – екстраординар. проф. рос. історії Варшав. ун-ту; від 1916 – дир. Ніжин. істор.-філол. ін-ту (організував у місті істор. архів і музей). У тому ж році у м. Саратов (Росія) захистив доктор. дис. «Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве. Опыт исследования отдельных вопросов из истории русской культуры во 2-й пол. ХVІІ в.» (ступ. отримав від Ун-ту св. Володимира). 1922–30 – проф. рос. історії Пн.-Кавказ. ун-ту (м. Ростов-на-Дону, РФ), створ. 1915 на базі евакуйов. Варшав. ун-ту; водночас від 1920 – зав. Центр. істор. архіву м. Ростов-на-Дону; від 1925 – голова Пн.-Кавказ. крайового т-ва археології, історії і етнографії. 1930 за реліг. переконання і висланий у Казахстан. Незабаром звільнений, однак позбавлений права проживати у 12-ти насел. пунктах СРСР. Від 1938 викладав у Пед. ін-ті Уральська. Під час роботи у Варшав. ун-ті був наук. кер. магістер. дис. Б. Грекова, одним зі своїх учителів називав його В. Голобуцький. Реабіліт. 1989.

Пр.: Сильвестр Медведев. Очерк из истории русского образования и общественной жизни в конце ХVII в. К., 1895; Систематический указатель к «Университетским Известиям» за 1884–1896 гг. К., 1898; Краткий очерк истории русской торговли. К., 1898. Вып.1; 1900. Вып. 2; Андрей Виниус, сотрудник Петра Великого. С.-Петербург, 1911; Новая попытка решения вопросов о месте и времени крещения святой княгини Ольги. Варшава, 1911; Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве. Варшава, 1913.

Літ.: Голобуцкий В. А. Страницы из моих воспоминаний // История СССР. 1966. № 3; Енина И. А. Иван Павлович Козловский // Донской арх. 2008. Вып. 4; Самойленко О. Г. Инструкция для ученых занятий магистранта Б. Д. Грекова, составленная профессором И. П. Козловским // Літ-ра та культура Полісся: Зб. наук. пр. Вип. 55. Ніжин, 2009.

С. Л. Юсов


Покликання на статтю