Козуб — Енциклопедія Сучасної України

Козуб

«КО́ЗУБ» – культурно-мистецьке товариство. Засн. у грудні 1956 у Торонто як літ.-мист. клуб (у 1970-х рр. – мист. т-во) з метою збереження, розвитку й популяризації укр. та канад. культури, а також надбань ін. культур. Управа «К.» (голова, секр. і скарбник) раз на рік скликала Заг. збори. Головували Г. Ярошевич (від 1956), І. Бондарчук (від 1962), М. Голинський (кін. 1960-х рр. – 1973), І. Черняк (від 1975). Серед актив. чл. Т-ва – А. Бабич, Р. Василенко, П. Волиняк, Ю. Головко, Й. Гошуляк, І. Дубилко, П. Магденко, І. Пишкало. Збиралися в укр. піонер. таборі «Нар. дім», у залі УНО, Ін-ті св. Володимира, Укр. мист. фундації, залі Укр. православ. громади. Влаштовували мист. виступи, дискусії, огляди новин культур. життя, автор. вечори еміграц. письменників (зокрема М. Ситника, І. Багряного, В. Скорупського, У. Самчука, Д. Гуменної, С. Ковбеля, В. Бендера), концерти (А. Піддубної, Г. Шерей, А. Ярошевич, І. та П. Черняків, Н. Миколенко-Теліжин, Р. Садової), літературознавчі засідання (Г. Костюка, Ю. Шереха, М. Шлемкевича, Ю. Дивнича, Ю. Стефаника), вечори пам'яті (Ю. Клена, Л. Мосендза, Т. Осьмачки, М. Гайворонського, В. Пачовського, П. Степа, М. Рильського, М. Куліша, О. Довженка, В. Сосюри, О. Кошиця, Ю. Нарбута, П. Волиняка, М. Голинського); заохочували до мист. студій і твор. самовияву, оголошуючи конкурси на кращі твори й мист. виконання; збирали внески й пожертви, призначали стипендії здіб. дослідникам. Виступали поети з України – В. Коротич, О. Доріченко, І. Драч, Р. Братунь, Г. Плоткін, Д. Павличко. 1979 створ. драм. групу – молодіж. театр «Муза». До 35-ліття діяльності Т-ва М. Ґава (секр. 1958–85) уклав альманах «300 вечорів “Козуба”: Хроніка. Статті. Спомини. Фотографії» (Торонто, 1991).

М. В. Ґава


Покликання на статтю