Кліматичне районування — Енциклопедія Сучасної України

Кліматичне районування

КЛІМАТИ́ЧНЕ РАЙОНУВА́ННЯ – виділення на поверхні Землі або в окремих її частинах (материк, океан, країна тощо) територій з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими спільністю кліматоутворювальних процесів. За допомогою К. р. розробляють класифікацію клімату. Розрізняють К. р. заг. (генет.) та галузеве (прикладне). Заг. К. р. базується на територ. закономірностях формування клімату в результаті взаємодії різних типів повітр. мас та співвідношення їх протягом року. Найчастіше використовують клімат. класифікації Б. Алісова, Л. Берга, М. Іванова, М. Будико, А. Григор'єва, Г. Селянинова, В. Кеппена. В основі К. р. тер. України – класифікація Б. Алісова, за якою К. р. Землі базується на особливостях заг. циркуляції атмосфери. За цією класифікацією країна розміщена переважно у клімат. зоні помір. широт (рівнинна частина, Укр. Карпати і Крим. гори), що характеризується переважанням повітр. мас помір. широт (утворилися внаслідок трансформації як океан., так і континентал. повітря). Відповідно до особливостей циркуляції атмосфери та з урахуванням типу ґрунт.-рослин. покриву, у межах яких лежить рівнинна частина тер. України, виділяють клімат. області. До пн. атлантико-континентал. клімат. області віднесено зони мішаних, широколистяних лісів, Лісостепу та Укр. Карпати; переважає перенесення повітр. мас з Атлантич. океану, що поступово трансформується у помірно континентал. У складі пд. атлантико-континентал. області – степ. зона, зокрема і степ. частина Криму та Крим. гори; характерні найбільші континентальність та посушливість. Клімат. області мають широтну спрямованість, однак під впливом циркуляції атмосфери у межах однієї клімат. області є відмінності у кількіс. показниках метеорол. величин, через що всередині областей виділяють також клімат. р-ни, пов'яз. з фіз.-геогр. особливостями території. Для вузької смуги узбережжя Азов. і Чорного морів (до межі поширення бризу) властивий примор. клімат. Укр. Карпати і Крим. гори характеризуються своєрід. клімат. умовами, спричиненими вертикал. поясністю, орогр. особливостями схилів різної крутості та експозиції, значною протяжністю, місц. циркуляцією атмосфери. В Укр. Карпатах клімат змінюється від м'якого передгір. до клімату альп. луків. Зокрема, на Закарп. низовину, захищену з Пн. і Пн. Сх. гір. пасмами Укр. Карпат, велику кількість тепла і вологи приносять пд. циклони. У Крим. горах представлені варіанти ліс. атлантико-континентал. клімату, на високогір. ділянках – клімат гір. луків. На пд. схилах проявляється вплив моря, особливо у розподілі кількості опадів, а також у виникненні фенів (вітрів, що дмуть з гір). Пд. берег Криму належить до середземномор. клімат. області (тепла волога зима, жарке посушливе літо і тривала тепла осінь).

Літ.: Клімат України. 2003; Національний атлас України. 2007 (обидві – Київ).

В. М. Бабиченко, З. С. Бондаренко, Н. В. Ніколаєва


Покликання на статтю