Книгарь — Енциклопедія Сучасної України

Книгарь

«КНИГА́РЬ» – журнал. Виходив 1917–20 щомісяця в Києві у вид-ві т-ва «Час» (усього 31 число). Відіграв значну роль у становленні нової укр. літ. критики та розвитку укр. бібліографії. У розділах «Критика та бібліографія», «Проблематика публікацій “Книгаря”», «Рецензії як основний жанр на сторінках часопису» вмістив понад 130 крит. розвідок різної тематики (зокрема укр. книга в істор. аспекті та її сучас. стан, проблематика друку, бібліографія та бібліотечна справа, історія та теорія літ-ри, мовознавчі статті, крит. аналізи творів худож. і наук. літ-ри), прорецензував бл. 1100 книг, що складає майже половину видань цього періоду (за ознаками зовн. оформлення, наук. вартості, проблематики, худож. цінності, актуальності, мови); до роботи залучено понад 500 критиків. Рубрики: «Літературне життя», «Листування редакції», «Списки періодичних видань і книжок», «Видавнича хроніка», «З теоретичних питань бібліографії», «Історія», «Публіцистика», «Огляди преси», «Економіка й соціологія», «Політико-агітаційна література», «Педагогіка і школа», «Видання для дітей», «Інформаційні видання», «Критичні розвідки», «Сатира і гумор», «Етнографія», «Популярно-наукові видання», «Довідкова література» тощо. У додатку «Літопис українського письменства» друкував реєстри нових книг. Серед авторів – П. Богацький, Д. Дорошенко, С. Єфремов, П. Зайцев, М. Івченко, О. Левицький, Ю. Меженко, О. Мицюк, В. Романовський, С. Русова, Л. Старицька-Черняхівська, П. Филипович, С. Черкасенко, М. Шаповал. Ред. – В. Королів-Старий (1917–19, ч. 1–18), М. Зеров (1919–20, ч. 19–31).

Літ.: Животко А. Історія української преси. К., 1999; Гринівський Т. С. Часопис «Книгарь» і журнальна бібліографія поч. ХХ ст.: порівняльний аналіз // Укр. преса поч. ХХ ст. як націотвор. чинник: Зб. наук. ст. П., 2006.

Ю. С. Левченко


Покликання на статтю