Ковалівський Андрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалівський Андрій Петрович

КОВАЛІ́ВСЬКИЙ Андрій Петрович (20. 01(01. 02). 1885, с. Розсохувате, нині Золочів. р-ну Харків. обл. – 29. 11. 1969, Харків) – історик, етнограф. Чоловік Кассандри Костан. Д-р істор. н. (1951), проф. (1958). Засл. діяч н. УРСР (1965). У 1916–18 навч. у Лазарев. ін-ті сх. мов (Москва; викл. А. Кримський), закін. Харків. ун-т (1922). Відтоді працював у НДІ історії укр. культури (Харків): 1930–34 – зав. сектору етнографії; від 1934 – н. с. Ін-ту сходознавства АН СРСР (Ленінград, нині С.-Петербург). 1938 заарешт., за звинуваченням у антирад. діяльності засудж. до 5-ти р. таборів. 1944 повернувся до Харкова, працював у пед. ін-ті; від 1948 – у Харків. ун-ті: 1951–64 – зав. каф. історії Нового часу, 1964–69 – зав. каф. історії серед. віків. У 1920-х рр. опублікував низку праць про Г. Сковороду, досліджував укр. етнографію, згодом вивчав араб. джерела зі стародав. історії сх.-європ. народів, зокрема українців. У праці «Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу» (Москва; Ленинград, 1939), виданій без зазначення авторства, переклав, дешифрував і прокоментував унікал. Мешхед. рукопис; низка перекладів робіт ін. араб. авторів (зокрема історика 10 ст. ал-Масуді) залишилася у рукописах. Був співзасн. Всеукр. наук. асоц. сходознавства (1926), чл. редколегії ж. «Східний світ» (1927–30).

Пр.: Старі україно-турецькі засоби водного транспорту // 2-й Укр. сходознав. з'їзд: Тези доп. Х., 1929; Новооткрытый текст Ибн-Фадлана // Вест. древней истории. 1938. № 1; Чуваши и булгары по данным Ахмеда Ибн-Фадлана. Чебоксары, 1954; Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Х., 1956; Вивчення культури новітнього Єгипту в Радянському Союзі // Учені зап. Харків. ун-ту. 1957. Т. 89; Нарис життя і наукової діяльності академіка А. Ю. Кримського: З рукописної спадщини // Країни Сходу. Історія та сучасність: Зб. ст. К., 1974.

Літ.: Андрей Петрович Ковалевский: Биобиблиография. Х., 1966; Андрій Петрович Ковалівський: Некролог // УІЖ. 1970. № 2; На честь заслуженого діяча науки України Андрія Петровича Ковалівського (1895–1969): Тези доп. міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Х., 1995; Кочубей Ю. Міжнародний резонанс наукової діяльності А. П. Ковалівського // СС. 1995. № 2–1996. № 1.

Ю. М. Кочубей


Покликання на статтю