Карпатський край — Енциклопедія Сучасної України

Карпатський край

«КАРПА́ТСЬКИЙ КРАЙ» – часопис. Виходив 1991–2000 неперіодично укр. мовою в Ужгороді. Спочатку як щотижн. громад.-політ. газета, започатк. Ужгород. міською радою та мист. фондом «Карпати» і розповсюджувалася у Закарп. обл. (гол. ред. – І. Долгош; наклад 10 тис. прим.), а від 1993 – як істор.-краєзнав., культурол. журнал. Засн. і видавці – колектив ред., фірма «Конвет» та Закарп. відділ. Асоціації естрад. діячів України (гол. ред. – В. Кухта; наклад змінювався і становив від 500 до 5 тис. прим.). Осн. тематика: відродження традицій і звичаїв краю, заповнення «білих плям» закарп.-укр. історії (Гуцульська республіка 1919; Карпатська Україна 1938–39, зокрема масова втеча закарпатців 1939 із окупов. угорцями краю в СРСР і їхня подальша доля; повоєнне створення колгоспів тощо), реабілітація греко-катол. Церкви Закарпаття, висвітлення життя закарп.-укр. діаспори та ін. Опублікував низку статей про відомих закарп. громад.-політ., церк. діячів, літераторів, науковців: А. Волошина, Т. Ромжі, С. Клочурака, Д. Климпуша, М. Долиная, В. Ґренджі-Донського, Зореслава (Сабол), І. Панькевича, В. Бірчака, І. Гарайди, А. Патруса-Карпатського, Й. Терелі та ін. Журнал широко репрезентував творчість закарп. профес. літераторів і художників. Рубрики: «Люди на тлі подій», «Ми і наші сусіди», «Роди і роки», «Провінційна Європа», «Супроти течії», «Документи учорашнього дня», «Католицтво і православ’я», «Могікани діаспори». У видавн. серії «Поличка “Карпатського краю”» видрукува- но низку актуал. худож.-докум. книг.

М. І. Мушинка

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
М. І. Мушинка . Карпатський край // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9965 (дата звернення: 31.07.2021)