ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Загальна Українська безпартійна демократична організація

ЗАГА́ЛЬНА УКРАЇ́НСЬКА БЕЗПАРТІ́ЙНА ДЕМОКРАТИ́ЧНА ОРГАНІЗА́ЦІЯ – українське громадсько-політичне нелегальне об’єднання. Засн. 1897 у Києві з ініціативи В. Антоновича й О. Кониського. Гол. завдання – об’єднання укр. інтелігенції для культурниц. роботи з метою нац. відродження України. На установ. з’їзді (бл. 50-ти учасників) обрана керівна рада у складі Є. Тимченка, М. Кононенка, О. Черняхівського, О. Бородая, а також почес. чл. – В. Антоновича, П. Житецького, М. Лисенка. Новоствор. організації передана книгарня ж. «Киевская старина». На поч. 20 ст. нараховувала понад 150 чл., серед яких – колишні діячі київ. «Старої громади», Братства тарасівців та ін. представники укр. інтелігенції. Від 1901 складалася з автоном. громад (бл. 20-ти), які обирали делегатів на з’їзди, що відбувалися двічі на рік. Кошти організації – член. внески та 2000 рублів щоріч. пожертв від В. Симиренка. Рада (збиралася щотижнево) керувала видавн. справою (референт спец. групи – С. Єфремов), видавала укр. книжки й популярні брошури, утримувала книгарню, якою 1900–17 завідував В. Степаненко. Організація не мала програми і не висувала політ. гасел, а спрямовувала свої зусилля на пропаганду, переважно серед інтелігенції, ідей укр. нац.-культур. відродження; видання й розповсюдження укр. друк. слова, що об’єктивно створювало підґрунтя і формувало кадри для майбут. укр. політ. організацій; агітувала за запровадження укр. шкіл; організовувала річниці на честь визнач. діячів укр. культури. Припинила діяльність 1904. На її основі створ. Укр. демократ. партію і Укр. радикал. партію, які згодом об’єдналися в Укр. радикально-демократ. партію.

Літ.: Єфремов С. З громадського життя на Україні. С.-Петербург, 1909; Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Ч. 1–3. Л., 1925–26.

Ю. П. Лавров

Рекомендована література

  1. Єфремов С. З громадського життя на Україні. С.-Петербург, 1909;
  2. Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Ч. 1–3. Л., 1925–26.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Загальна Українська безпартійна демократична організація / Ю. П. Лавров // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-15137

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2010

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

15137

Кількість переглядів цього року:

867

Схожі статті

Народній голос
Політика  | Том 22 | 2020
О. Р. Дроздовська
Наша Волынь
Політика  | Том 22 | 2020
І. В. Мілясевич
Конституція України
Політика  | Том 14 | 2014
С. В. Різник

Нагору