ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Есхатологія

ЕСХАТОЛО́ГІЯ (від грец. έσχατοζ – останній, кінцевий і …логія) – 1) система релігійних поглядів та уявлень про кінець існування світу і людства, спокуту й загробне життя, про долю Всесвіту чи його перехід у якісно інший стан; 2) напрям теології, що витрактовує вчення про конечність світу і людини залежно від тих чи інших релігійних догматів. Е. поділяють на індивід. (загробне життя окремої людської душі) та всесвітню (доля людства, Землі, Всесвіту). Розвинену Е. мали вже давні вавилон., єгипет., грец., рим., германо-скандинав. вірування, а також індуїзм, зороастризм, юдаїзм та ін. нац. релігії, елементи яких простежуються в Е. буддизму, християнства й ісламу. Есхатол. вчення представлені у єгипет. та тибет. «Книгах мертвих», шумер. легенді про подорож Ут-Напішті до землі, що знаходиться за «водами смерті», описаннях відвідин царства мертвих Енеєм в «Енеїді» Верґілія, у «Божественній комедії» Данте. Християн. Е. базується на Біблії, найбільш яскравим апокаліпт. твором якої є Об’явлення Іоана Богослова, а також на різноманіт. догматах, канонах, творах Отців Церкви і провідних богословів, на містич. видіннях і навіть апокриф. творах. Основою Е. практично всіх релігій є концепція про неминучу розплату людини та людства загалом за порушення своїх обов’язків перед Богом (богами), передбачуваний крах Всесвіту (настання світового хаосу), відокремлення грішників від праведників – т. зв. Судний день, покарання нечистивців у потойбіч. світі та ін. Проте тематика Страшного Суду безпосередньо пов’яз. з кінцевим спасінням як метою існування людини і людства, спокутуванням гріхів і поверненням до Бога (сотеріологія). У християнстві особл. увагу до Е. привертали середньовічні утопісти; у Новий час есхатол. тематику розробляли зх. богослови у гносеол., натураліст. контексті (Т. де Шарден, Ренер), а також рос. ідеалісти (С. Трубецькой, М. Бердяєв) й еклектики (Д. Мережковський); нині – деякі спонтанно організовані на Заході реліг. групи (напр., «народний храм» Дж. Джонса у США з його обґрунтуванням необхідності масових самогубств). Нині Е. – одна з провідних тем футурології; містить прогнозування про кінечність цивілізац. розвитку, демографію, екол. катаклізми тощо.

О. Н. Саган

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Есхатологія / О. Н. Саган // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-18037

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наука і вчення

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

18037

Кількість переглядів цього року:

58

Схожі статті

Петрушенко
Людина  | 2024
О. С. Голікова
Новгородцев
Людина  |  Том 23 | 2021
А. М. Колесніченко
Баньковський
Людина  |  Том 2 | 2003
В. П. Буркат

Нагору