ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Екологія ландшафту

ЕКОЛО́ГІЯ ЛАНДША́ФТУ – науковий напрям, що вивчає просторові структури, процеси, часові зміни ландшафту, а також його значення та цінності з погляду потреб суб’єктів. Суб’єктами ландшафту є рослини, тварини, людина з її культурою та особливостями господарювання. Сформована на межі ландшафтознавства й екології. Тлумачення ландшафту як цілісності, яка має різні значення і розкривається у різних структурах та масштабах з погляду його суб’єктів, – гол. методол. настанова сучас. Е. л., яка відрізняє її від ландшафтознавства. Тісно пов’язана з біогеографією, лісівництвом та ін. природн. науками; останнім часом – з гуманітар. науками – психологією, соціологією, етнологією та ін. Гол. завданнями Е. л. є пізнання ландшафту як холістич. феномену, вивчення його простор. структур і процесів, оцінювання ландшафтів з погляду потреб його суб’єктів, дослідж. динаміч. змін і стійкості ландшафтів, прогнозування їхніх змін внаслідок дії природ. і антропоген. чинників. Серед приклад. завдань – територ. планування ландшафтів, зокрема проектування екомереж, обґрунтування норм антропоген. навантажень на ландшафти, оцінювання та попередження екол. ризиків, впровадження принципів і методів Е. л. у практику екоменеджменту, екоаудиту, проектування територ. систем.

Термін запропонував К. Тролль 1939 для позначення поєднання територ. (ландшафтознавчо-геогр.) та функціон. (екол.) підходів до вивчення природ. цілісностей. Нині функціонує також термін «ландшафтна екологія», який більшість вчених вважають синоніміч. до «Е. л.». Інтенсивно розвивалася Е. л. в останній чв. 20 ст., зокрема у Німеччині, Нідерландах, Чехії, Словаччині, США, Ізраїлі. Знач. внесок у її формування зробили Х. Лезер, З. Наве, Е. Нееф, В. Сочава, Р. Форман, Й. Шмітг’юзен та ін. Становлення Е. л. в Україні пов’язане з діяльністю Ю. Бялловича, Г. Висоцького, Й. Пачоського та ін., які у 1920–30-х рр. вперше об’єднали екол. та ландшафтознав. підходи до пізнання природи. Згодом дослідж. ландшафтно-екол. спрямування очолювали П. Погребняк та О. Бельгард. 1984 на геогр. факультеті Київ. університету створ. н.-д. лаб. ландшафт. екології, 1986 в Інституті географії НАНУ (Київ) – лаб. ландшафтно-екол. проблем Чорнобиля. В навч. плани ВНЗів введено курси Е. л., видано перші підручники та навч. посібники з цієї дисципліни. 1996 засн. Укр. асоц. ландшафт. екологів.

Літ.: Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології. К., 1993; R. T. T. Forman. Land Mosaics: The ecology of landscapes and regions. Cambridge, 1995; A. Richling, J. Solon. Ekologia krajobrazu. Warszawa, 1996; Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія. Чц., 2003.

М. Д. Гродзинський

Рекомендована література

  1. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології. К., 1993;Google Scholar
  2. R. T. T. Forman. Land Mosaics: The ecology of landscapes and regions. Cambridge, 1995;Google Scholar
  3. A. Richling, J. Solon. Ekologia krajobrazu. Warszawa, 1996;Google Scholar
  4. Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія. Чц., 2003.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Екологія ландшафту / М. Д. Гродзинський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-18706

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ландшафти

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

18706

Кількість переглядів цього року:

31

Схожі статті

Пишкін
Людина  | 2023
В. К. Хільчевський
Паняк
Людина  | 2023
М. М. Павлунь
Поляков
Людина  | 2023
О. М. Корнієнко

Нагору