ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Житомирський державний університет ім. І. Франка

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад. Засн. 1919 як Волин. пед. інститут, 1920 – учител. інститут, того ж року перейменований в ІНО, від 1926 – ім. І. Франка, від 1929 – інститут соц. виховання, 1934 – Житомир. пед., від 1935 – учител. інститут, 1938 отримав статус держ., від 1999 – пед. університет, від 2004 – сучасна назва. В Університеті функціонують 3 навч.-наук. інститути (філології і журналістики, іноз. філології, педагогіки), 6 факультетів (фіз.-мат., істор., природн., соц.-психол., фіз. виховання і спорту, довузів. та післядиплом. підготовки), 7 н.-д. лаб. та 5 центрів. Навч.-вихов. процес забезпечують 37 каф., на яких працюють 592 викл., зокрема 59 д-рів, 256 канд. н., 8 академік і чл.-кор. галуз. академій наук. Серед відомих науковців – М. Кудрицький, Д. Квеселевич, О. Швидак, А. Стадниченко, М. Никончук, С. Покутній, О. Чирков, В. Муляр, А. Герасимчук, О. Дубасенюк, В. Бурлака, В. Ярошовець. Навч. 8474 студенти, зокрема на денній формі 4796 осіб. Основні напрями наук. досліджень: радіоекол. моніторинг біоценозів Центр. Полісся; істор. пам’ять як репрезентативна форма дійсності, концепція толерантності як принцип інтеграції культурно-духов. досвіду в єдину систему цінностей; проблема європ. інтеграції й транскордон. співробітництва; реконструкція прастану традиц. нар. духов. культури Серед. Полісся як частини заг.-слов’ян. мовно-культур. ландшафту; фінанс.-екон. проблеми розвитку країн із транзитив. економікою; сучасні пед. інноваційні технології навч. і виховання. Університет має 5 навч. корпусів, спорткомплекс, б-ку, агробіол. станцію, зоол. та мінерал. музеї, музей історії закладу, 5 гуртожитків. Видає зб. «Волинь–Житомирщина» (від 1997), «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (від 1998), ж. «Українська полоністика» (від 2004), «Історія. Філософія. Релігієзнавство» (від 2008), г. «Універсум» (від 2003). Перший ректор – П. Абрамович (1919–20), нині – П. Саух (від 2003).

Літ.: Ювілейна книга. Житомирський державний університет імені Івана Франка – 85 років: Істор. нарис. Ж., 2004.

П. Ф. Романюк

Рекомендована література

  1. Ювілейна книга. Житомирський державний університет імені Івана Франка – 85 років: Істор. нарис. Ж., 2004.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Житомирський державний університет ім. І. Франка / П. Ф. Романюк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-19272

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

19272

Кількість переглядів цього року:

51

Схожі статті

Донецький національний університет
Заклади освіти  | Том 8 | 2008
В. В. Вороніна
Кримський агротехнологічний університет
Заклади освіти  | Том 15 | 2014
В. Д. Зарічний
Донбаський державний технічний університет
Заклади освіти  | Том 8 | 2008
В. М. Дорофєєв

Нагору