ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Легальність

ЛЕГА́ЛЬНІСТЬ (лат. legalis – законний) – політико-правова категорія, що означає відповідність певного об’єк­та (нормативного акта, державної влади, дій чи бездіяльності людини і громадянина, суб’єкта владних повноважень тощо) формальним вимогам чинного законодавства. За М. Вебером, Л. – відповідність закону (або ін. правилам) у тому вигляді, в якому він установлений уповноваженими органами влади (відтак легальною є влада, що спирається на офіційно визнані, документально закріплені та доведені до відома суспільства норми); П. Морріс вважає Л. визначал. властивістю об’єктив. сторони кожної держ. влади. Часто замість терміна «Л.» використовують поняття легітимність і навпаки. Напр., на думку А. Зайця, легальним може бути визнаний лише правовий закон, тобто закон, який фіксує правову ідею – справедливості, свободи прав людини (таким чином, держ. влада легальна тільки у тому випадку, коли вона легалізована юридично закріпленим законом). Однак легітимність передбачає відповідність не лише писаним норматив. правилам, а й принципам верховенства права, та характеризується необхідністю отримання визнання зі сторони суспільства, народу. В деяких випадках Л. суперечить легітимності, що спричинює індивід. і заг.-сусп. конфлікти, а на заг.-нац. рівні призводить до революцій. Відповідно, може отримати сусп. виправдання нелегал. діяльність певної групи людей, спрямов. проти легал., але нелегітим. держ. влади.

Літ.: Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. К., 1999; Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц. Москва, 2000.

С. В. Різник

Рекомендована література

  1. Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. К., 1999;Google Scholar
  2. Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц. Москва, 2000.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Легальність / С. В. Різник // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-54010

Том ЕСУ:

17-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

54010

Кількість переглядів цього року:

68

Схожі статті

Наш голос
Політика  | Том 22 | 2020
О. Р. Дроздовська
Кремянецький вісник
Політика  | Том 15 | 2014
К. М. Курилишин
Дубравлаг
Політика  | Том 8 | 2008
В. В. Овсієнко

Нагору