ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Медицини праці Інститут ім. Ю. Кундієва НАМНУ

МЕДИЦИ́НИ ПРА́ЦІ

Інститут ім. Ю. Кундієва НАМНУ Заcн. 1928 як Київ. НДІ гiгiєни працi та профес. захворювань на базі лаб. робочої медицини Київ. окруж. відділу охорони здоров’я. Від 1992 – Інститут медицини праці. 2017 присвоєно ім’я Ю. Кундієва (1964–2017 – директор). Від 1993 – у системі НАМНУ. Нині в Інституті діють 5 відділів (з вивчення факторів вироб. середовища і гігієн. дослідж.; гігієни праці в с. госп-ві; фізіології праці; профес. патології; епідеміол. дослідж. і наук.-організац. роботи), 11 лаб. (пром. токсикології та гігієни праці при використанні хім. речовин; з вивчення і нормування фіз. факторів вироб. середовища; токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні; аналіт. хімії і моніторингу токсич. речовин; психофізіології праці; гігієни і фізіології змін. праці; проблем медицини праці на транспорті; випробувань транспорт. засобів та продукції машинобудування; моніторингу профес. здоров’я; канцероген. небезпеки та профілактики профес. раку; мед.-біол. критеріїв профес. впливів та гігієни праці у зварювал. виробництві; міжвідомча випробув. лаб. з вимірювання вмісту азбесту в повітрі); випробув. центр з сертифікації обладнання, що генерує оп­тичне випромінювання; клініка профес. захворювань; група наук.-мед. інформації та міжнар. зв’язків; група з вивчення спадк. схильності до профес. захворювань; наук. б-ка; віварій. Напрями наук. дослідж.: вивчення механізмів ізольов. і комбінов. дії хім., фіз., біол. вироб. чинників та удосконалення наук.-метод. засад їх гігієн. регламентації; епідеміол. дослідж. поширення профес., вироб.-обумовл. та заг. захворювань серед працездат. насел. України, розроблення на­уково обґрунтов. критеріїв оцінки і упр. профес. ризиком для здо­ров’я; дослідж. механізмів формування профес. стресу і порушень здоров’я, пов’яз. із високим нервово-емоц. напруженням в осіб оператор. праці та удосконалення принципів профес. добору при використанні критич. інформ. технологій; удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики розповсюджених та нових форм профес. та вироб.-обумов. захворювань. Розроблено зварювал.-затрую­вал. комплекс для токсикол.-гігієн. дослідж. нових зварювал. матеріалів, стандарти діагностики профес. захворювань, Нац. законодав. базу в галузі гігієни праці і профпатології. Науковці Інституту створюють Держ. систему упр. ризиками, надають реабілітац. допомогу учасникам антитерорист. операції. Нині працює 61 співроб., серед них 1 академік і 3 чл.-кор. НАМНУ; 1 чл.-кор. НАНУ, 14 д-рів та 27 канд. н. Серед відомих учених – В. Чаговець, В. Горев, Г. Шахбазян, М. Вітте, Л. Медведь, О. Навакатікян, А. Нагорна, І. Трахтенберг, Г. Шкавера, М. Лейник, Й. Ерман, В. Чернюк. Видає щоріч. зб. «Гигиена труда» (від 1964), «Український журнал з проблем медицини праці» (від 2005). Перший дир. – Б. Шур (до 1930), нині – К. Іщейкін.

Літ.: Кундиев Ю. И., Медведь Л. И., Шахбазян Г. Х. 50 лет деятельности по оздоровлению условий труда: (К 50-летию Киевского НИИ гигиены труда и профзаболеваний) // ВД. 1978. № 10; Кундиев Ю. Институт медицины труда АМН Украины – история, настоящее, достижения и перспективы (к 70-летию со дня основания) // Пробл. медицины труда: Сб. К., 1998; Його ж. Институт сквозь призму эпох. К., 2014.

І. М. Трахтенберг

Рекомендована література

  1. Кундиев Ю. И., Медведь Л. И., Шахбазян Г. Х. 50 лет деятельности по оздоровлению условий труда: (К 50-летию Киевского НИИ гигиены труда и профзаболеваний) // ВД. 1978. № 10;Google Scholar
  2. Кундиев Ю. Институт медицины труда АМН Украины – история, настоящее, достижения и перспективы (к 70-летию со дня основания) // Пробл. медицины труда: Сб. К., 1998;Google Scholar
  3. Його ж. Институт сквозь призму эпох. К., 2014.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Медицини праці Інститут ім. Ю. Кундієва НАМНУ / І. М. Трахтенберг // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67446. – Останнє поновлення : 29 січ. 2024.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

19-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2024-01-29

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наукові центри

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67446

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Орловська
Людина  |  Том 24 | 2022
В. І. Матюшина
Добряк
Людина  |  Том 8 | 2008
В. І. Матюшина
Маковська
Людина  |  Том 18 | 2017
А. О. Гаврилюк

Нагору