ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Праці Комісії для виучування звичаєвого права України

«ПРА́ЦІ КОМІ́СІЇ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ ЗВИЧАЄ́ВОГО ПРА́ВА УКРАЇ́НИ» — продовжуване видання Комісії для виучування звичаєвого права ВУАН (див. Комісія історії звичаєвого права ВУАН). Видавали у рамках наукової серії «Збірники Соціально-економічного відділу ВУАН» накладом 1000—1200 прим. Загалом надруковано 3 випуски: 1925, випуск 1; 1928, випуск 2; 1928, випуск 3. Наклад 4-го випуску (1930) було знищено з ідеологічних міркувань. Перші 2 випуски видано за загальною редакцією А. Кристера. У виданні подано праці теоретичного характеру, зокрема першу частину монографії «Правоутворення без законодавця» О. Доброва, присвячену звичаєвому праву, та розвідки «Три ступені правоутворення» А. Кристера, «Спроба кодифікації звичаєвого права на Україні» В. Камінського, «Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом» Б. Язловського, «Вплив звичаю на судову практику» Є. Єзерського, а також дослідження норм звичаєвого права (переважно спадкових, сімейних і земельних), чинних на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині, Поділлі та Волині. Третій випуск вийшов за загальною редакцією О. Малиновського, відобразив певну зміну напряму діяльності Комісії у дусі концепції «революційного радянського звичаєвого права» (опубліковано статтю О. Малиновського під такою назвою). Тут також вміщено розвідки В. Воблого, В. Яновського, Я. Рожківського, присвячені новим правовим звичаям, що виникли після 1917, та статті С. Борисенка, О. Чечота, М. Сікорського, Є. Саченко-Сакун із питань звичаєвого, адміністративного та кримінального права. Видання «Праць…» припинено у зв’язку з ліквідацією відповідної Комісії.

Літ.: Видання Академії наук УРСР (1919—1967). Суспільні науки: Бібліогр. покажч. К., 1969; Гримич М. В. Теоретичний доробок «Комісії для виучування звичаєвого права України» // Етнічна історія народів Європи. 2002. Вип. 13; Правовий звичай як джерело українського права IX—XIX ст. К., 2006.

І. Б. Усенко

Рекомендована література

  1. Видання Академії наук УРСР (1919—1967). Суспільні науки: Бібліогр. покажч. К., 1969;Google Scholar
  2. Гримич М. В. Теоретичний доробок «Комісії для виучування звичаєвого права України» // Етнічна історія народів Європи. 2002. Вип. 13;Google Scholar
  3. Правовий звичай як джерело українського права IX—XIX ст. К., 2006. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Праці Комісії для виучування звичаєвого права України / І. Б. Усенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2024. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-882042

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2024

Дата останньої редакції статті:

2024-01-15

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

882042

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Кіевское слово
Періодика  | Том 13 | 2013
Н. І. Моісеєнко
Наш голос
Періодика  | Том 22 | 2020
І. М. Швець
Кибернетика и вычислительная техника
Періодика  | Том 13 | 2013
В. І. Миронцева

Нагору